Skip to main content

Eindelijk is er in de media aandacht voor de positie van Hindostaanse vrouwen. Vorige week hebben meerdere Hindostaanse vrouwen de moed gehad om over hun ervaringen met misbruikĀ in de openbaarheid te treden.

Ik weet van binnenuit dat het wat van je vraagt om met je eigen verhaal naar buiten te treden. Op 20 november 2017, Internationale Dag van de Rechten van het Kind, lanceerde ik mijn boek De kracht van Zijn wie ik ben. Met dit autobiografisch boek doorbreek ik mijn stilzwijgen over mijn ervaringen met geweld en mijn onderdrukte positie als vrouw.
Ik heb het boek geschreven omdat ik zelf een rolmodel heb gemist, iemand die door het proces is gegaan en aan wie ik me had kunnen optrekken. Vanuit loyaliteit bleef ik er alleen mee rondlopen, wat op vele facetten heeft doorgewerkt. Met het boek beoog ik rolmodel en inspirator te zijn, om het zwijgen van anderen te doorbreken.

Lees het volledige artikel op de Volkskrant site.