Home

                                                                                                                                                                                                                     

Voorbij de werkelijk van jezelf,
begint de werkelijkheid van de ander

Wij geloven in een inclusieve maatschappij waar iedereen gelijke kansen en mogelijkheden heeft, ongeacht afkomst, cultuur, religie, man –vrouw, leeftijd, of geaardheid. Een gelijkwaardige positie van iedereen in de samenleving vraagt inzet van iedereen. De wijze waarop mensen met elkaar omgaan en communiceren is daarvoor van cruciaal belang.

Gelijkwaardigheid
Gelijkwaardigheid en meedoen betekent ook gelijke kansen op de arbeidsmarkt en op de werkvloer. Medewerkers die in de minderheid zijn, passen zich vaak aan, aan de waarden en normen van de meerderheid. Zij pendelen tussen eigen perspectieven, identiteiten en loyaliteiten en die van de ander. De eigen normen en waarden zijn bij beide partijen de bril waarmee men naar de ander kijkt en kunnen leiden tot (onbewuste) uitsluitingsmechanismen.

Blinde vlekken
Doordat er leiding wordt gegeven vanuit het eigen perspectief, heeft dit gevolgen voor de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Uit onbegrip, vooroordelen of niet weten, kunnen misverstanden ontstaan. Bewustwording van je eigen mindset, gedachten en gedrag is de sleutel tot effectieve verandering. Zicht krijgen op andere perspectieven en eigen blinde vlekken zorgt voor inzicht, begrip en empathie. Hierdoor worden andere competenties en gedragingen ingesloten en benut.

Vertrouwen en verbinding
Daadwerkelijke gelijkwaardigheid ontstaat als er sprake is van vertrouwen, ont-moeting, dialoog en interesse in de elkaar. Dan ontstaat er verbinding. Verbinding draagt bij aan het leven en werken vanuit passie, zingeving, gehoord en gezien voelen. Dan komt er creativiteit, inspiratie en positieve energie los en komen mensen in hun kracht vanuit wie ze in de kern Zijn, in plaats vanuit wat er van ze wordt verwacht. Kwaliteiten en talenten worden op de juiste wijze ingezet en benut.

Wij hebben daarom een duidelijke visie op Talentontwikkeling, Persoonlijk Leiderschap en Verbindend Leiderschap. De meerwaarde van Wij Zij & IK Coaching en Advies is dat wij vanuit eigen ervaringen sociaal en cultureel kapitaal inzetten en daardoor in staat zijn om vanuit meerdere perspectieven te formuleren, schakelen en te verbinden. Met onze aanpak brengen wij daadwerkelijk een verandering van binnenuit tot stand.

 

Talentontwikkeling

Het licht in jezelf laten schijnen en jouw vlam laten ontwaken, zodat je kunt Zijn wie je bent.

lees meer

Leiderschap

De dialoog met elkaar aangaan en loskomen van hokjes denken.

lees meer

De kracht van Zijn wie ik ben

Autobiografisch verhaal dat het stilzwijgen doorbreekt.

lees meer