Skip to main content

De trainingen vrouwelijk leiderschap zijn gericht op het (her)verbinden met jezelf en je eigen kwaliteiten. Ongelijkwaardigheid kan ertoe leiden dat je jezelf aanpast aan wat anderen van je verwachten of dat er misbruik wordt gemaakt van jouw positie, vanwege je vrouw-zijn. De trainingen empoweren en maken dat je in staat bent om stappen te zetten in je eigen leiderschap.

De ongehoorde stem van de vrouw

Weerbaarheidstraining bij machtsmisbruik en ongewenst gedrag op de werkvloer

De ongehoorde stem van de vrouw is een vierdaagse trainingsmodule voor vrouwen die te maken hebben met ongewenst gedrag en/of machtsmisbruik van collega’s of leidinggevenden. Veel vrouwen voelen zich er alleen voor staan of krijgen onvoldoende gehoor, wat kan leiden tot uitval, ziekte of het verlaten van de organisatie.
Om de werksituatie veiliger te maken is het belangrijk dat je weet hoe je voor jezelf moet opkomen. Tijdens deze training doe je kennis en inzichten op en krijg je handvatten aangereikt, waardoor je weerbaarder wordt en beter in staat bent om voor jezelf en anderen op te komen.

De matriarch leidt

Leiderschap voor vrouwelijke leidinggevenden.

De Matriarch leidt is een driedaagse trainingsmodule gericht op vrouwelijk leiderschap en het inzetten van jouw authenticiteit om van daaruit sturing te geven aan jezelf en je omgeving. Door jouw unieke krachten en talenten te herkennen en je te verbinden met deze innerlijke krachten, creëer je een stevig fundament. Het stelt je in staat om jezelf neer te zetten en te vertrouwen op je eigen wijsheid, zodat je leiderschap kunt inzetten, zowel in je professionele als in je persoonlijk leven.

Krachtige vrouwen zijn

Authenticiteitstraining voor vrouwen

Krachtige vrouwen Zijn is een tweedaagse training langs de thema’s thuiskomen, ontdekken, scheppen en verbinden. Deze thema’s brengen je thuis bij jezelf en je ontdekt je unieke talenten en kwaliteiten. Ze brengen je bij je scheppende kracht en helpen jou je plek in het grotere geheel in te nemen.
De belemmering om werkelijk te Zijn en onze kracht te laten zien, ligt in onszelf. We houden onszelf en onze uitgaande beweging tegen. We verstrakken vanuit oude reflexen/patronen en voelen weerstand om de drempel over te gaan, naar binnen te gaan of contact te maken. Het vraagt beweging, letterlijk en figuurlijk, om hier stappen in te zetten.

De kracht van je eigen verhaal

Voor vrouwen die stem willen geven aan hun eigen levensverhaal

De kracht van je eigen verhaal is een ééndaagse trainingsmodule voor vrouwen die stem willen geven aan hun levensverhaal. Iedereen heeft een verhaal over haar eigen leven. Een verhaal dat is gevormd door alles wat je hebt meegemaakt. De mooie dingen en de minder mooie dingen in je leven. Dankzij de kracht van verhalen geven we betekenis aan ons leven en leren we verleden, heden en toekomst te doorgronden. Zo verwerken we en geven we betekenis aan wat ons overkomt. Hierdoor ontwikkelen we inzichten.