Skip to main content

De missie van Wij Zij & Ik  Coaching en Advies is om bij te dragen aan een vreedzame wereld door het vergroten van de gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid tussen groepen en individuen. Een gelijkwaardige positie voor iedereen vraagt inzet van iedereen: in de maatschappij, in organisaties en in onze privé omgeving. De relaties die mensen onderling met elkaar onderhouden, de wijze waarop zij met elkaar omgaan en communiceren is daarvoor van cruciaal belang.

Wij Zij & Ik, dat ben ik, Shielta Ramautarsing

Het creëren van gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid, dat is waar ik mij voor inzet. Door het vinden van een manier waarmee we in staat zijn om in verbinding te staan met elkaar, om de ander te ontmoeten, te luisteren naar het verhaal van de ander en eigen oordelen los te laten. Gelijkwaardigheid uit zich doordat we de ander respecteren, waarderen en accepteren. Ongelijkwaardigheid kan leiden tot pestgedrag, uitsluiting en machtsmisbruik. Er treedt een dynamiek van slachtoffer- en daderschap en in- en uitsluitingsmechanismen op.

Het is mijn missie om je te laten ontdekken wie je diep van binnen bent, te laten thuiskomen bij jezelf. Met het geloof in jezelf ben je beter in staat om je levenspad vanuit kracht te bewandelen. Ieder mens is uniek en draagt het nodige aan levenservaringen bij zich. Soms heb je een  (te zware) rugzak die je meedraagt en je blokkeert. Door hier vanuit lichtheid, mededogen, liefde en humor aandacht aan te besteden, werk ik aan het ombuigen van onmacht naar kracht.

“Gedrag van mensen en hoe dit te veranderen heeft mij altijd gefascineerd. Het ligt mij aan het hart om mensen beter te leren kijken naar wie ze zelf zijn en wie de ander is, zodat een ieder mag Zijn.”

Zelf heb ik een rolmodel gemist. Daarom zet ik mij in als inspirator en rolmodel en heb ik het autobiografische boek De kracht van Zijn wie ik ben uitgebracht.

In het bijzonder zet ik mij in voor het empoweren van vrouwen, omdat zij heden ten dage nog steeds te veel een ondergeschikte positie innemen. Vrouwen die in hun kracht staan, zijn de changemakers en rolmodellen voor de volgende generatie.

Ik ben geboren en getogen in Nederland met Surinaams-Hindoestaanse roots. Opgegroeid in meerdere culturen, weet ik wat het is om te schakelen tussen werelden, perspectieven, waarden en normen en heb ik een diep begrip van de blokkades bij in- en uitsluitingsmechanismen.

Mijn eigen levenservaringen zijn mijn drijfveren om mij in te zetten voor een vreedzamere wereld. Ik doe dat door personen, medewerkers en leidinggevenden te empoweren om in hun eigen kracht en (moreel) leiderschap te staan.

Wij Zij & Ik heb ik in 2014 opgericht na bijna 20 jaar leidinggevende ervaring binnen de (semi) overheid als leidinggevende. Ik heb Andragogie gestudeerd en daarnaast diverse opleidingen binnen het Management, Coaching, Communicatie, NLP, Transactionele Analyse en Systeemdenken gevolgd. Mijn grootste leerschool is echter het leven zelf.

Ik bewonder Shielta om haar professionele aanpak en expertise op het gebied van diversiteit en inclusie met als toegevoegde waarde Shielta als mens, haar empathie en het kunnen verplaatsen in ieder mens, het luisteren maakt voor mij het verschil. Het is een bekwaamheid die je raakt omdat Shielta zich op een persoonlijke manier zal inleven in elke situatie waarin zij niet schroomt om zich kwetsbaar op te stellen.

Co-Owner Experto Consulting bvElvira Claassen

Shielta maakt zich als rolmodel hard voor gelijke rechten & positie van vrouwen. In een schaamtecultuur mogen taboe onderwerpen niet besproken worden én zeker niet door een vrouw vanuit de gemeenschap. En toch doet Shielta dit en is zij het levende voorbeeld voor vele vrouwen die zich herkennen in een achtergestelde positie en onderdrukking. Zij geeft stem aan datgene wat anderen niet kunnen verwoorden en haalt daarmee anderen uit hun zwijgen. Gedurfd, moedig en krachtig vanuit van wie zij is! Shielta is een ondernemer, coach en trainer die ik bewonder voor haar werk en inzet! Om deze reden staat Shielta bij het Rolmodellen Bureau ingeschreven als rolmodel!

Rolmodellen BureauFatima Akchar

Opdrachtgevers