Skip to main content

Partners

Als meerdere expertises nodig zijn of meer capaciteit nodig is, werkt Wij Zij & Ik samen met de onderstaande partners.

Karin van Barneveld

Consultant & facilitator of transformation in de financiële sector

Zijn we niet allemaal op zoek naar wie we ten diepste zijn? In die zoektocht hebben we elkaar nodig. Hoe ziet elkaar ontmoeten er dan uit? Hoe leren we bij elkaar? Wat geeft ons energie? Hoe kunnen we onze eigen bestemming zinvol vormgeven? Ik ben een ‘vragensteller’. Ik geloof sterk in de kracht van ‘de kernvraag achter de vraag stellen’. De antwoorden die zich dan ontvouwen geven jou een verdiept inzicht in hoe jij jouw levenspad zinvol verder kunt vervolgen. In onze ontmoetingen ontdekten Shielta en Karin dat zij samen een missie hebben: Mensen stimuleren elkaar in al hun eigenheid te ontmoeten. Wij geloven immers in dezelfde waarden: Wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Ze worden zo vaak met voeten getreden. Wij willen onze steen bijdragen om dit patroon te doorbreken. Omdat we de diepe overtuiging hebben dat dit de weg is naar WelZijn voor de ander en onszelf.

René Moraal

Interim leidinggevende, trainer en coach met leiderschap als passie

René Moraal heeft ruim 30 jaar ervaring als (interim) leidinggevende, commandant, directeur en ondernemer van professionele organisaties op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Hij weet dat als je de invloed van het familiesysteem op je eigen functioneren kent, je als leidinggevende in staat bent om vanuit dit bewustzijn effectieve keuzes te maken in plaats van steeds weer in je eigen valkuilen te stappen. Je hebt het lef om vuile handen te maken, knopen door te hakken en richting te geven (daderkant). Naast het plezier om de talenten van je medewerkers en collega’s te coachen en op de juiste plek in te zetten (slachtofferkant). En het is deze dader- en slachtofferdynamiek die René en Shielta bindt, omdat als je je eigen dader- en slachtofferschap kan insluiten, je ook de ander kan insluiten.