Skip to main content

Ervaringsgericht leren

Voor de ontwikkeltrajecten gaat Wij zij & Ik uit van het principe van ervaringsgericht leren. De denker en filosoof Confucius uit het oude China verwoordt het als volgt: “Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp”. Het gaat dus om doen en ervaren. Er wordt gewerkt vanuit in de praktijk aangereikte situaties die in de trainingen vorm en inhoud krijgen.

In mijn werk maak ik gebruik van verschillende methodes, vaak in combinatie. Daarnaast werk ik vanuit mijn hart en intuïtie.

Wij Zij & Ik systematiek

In de aanpak wordt gewerkt vanuit de Wij Zij & Ik systematiek. Dat wil zeggen dat het ‘Ik’ de sleutel tot (gedrags)verandering en oplossing is. Door bewustwording en zelfinzicht vanuit welk perspectief je naar de ander kijkt en de interactie die hierdoor ontstaat.

Systeemdenken

Het systeemdenken gaat ervanuit dat iedereen voortdurend wordt beïnvloed door het systeem (b.v. familie of organisatie) waar hij of zij deel van uitmaakt. Systemisch werken is een manier om inzicht te krijgen in je eigen plek in het systeem en je verhouding tot anderen in het systeem. Het leert je waar je belemmeringen zitten, waar je invloed hebt en wat maakt dat je in herhalende patronen vervalt. Het is een krachtige werkwijze om het krachtenveld van de onderstroom en dat wat ongrijpbaar lijkt inzichtelijk te maken.

Wij – behoren allemaal tot een groep, meerdere groepen zelfs. En vanuit de groepssetting krijgen we normen en waarden mee waarmee we ons identificeren.

Zij – vanuit waarden en normen kijken we naar anderen. We hebben een oordeel over de anderen: positief, negatief of neutraal.

Ik – vervolgens laten we gedrag zien en communiceren we op een manier die gebaseerd is op onze normen, waarden en oordelen.

Transactionele analyse (TA)

Transactionele analyse gaat uit van de autonomie en eigen verantwoordelijkheid. De gedachte is dat je meer kan dan je denkt en je eigen leven vorm kunt geven door de keuzes die je maakt. TA helpt om dat ook daadwerkelijk te doen. Daarbij kijken we ook naar ervaringen, de vroege levensjaren, omdat die vaak bepalend zijn voor de keuzes die je maakt. Deze keuzes beïnvloeden je levensloop. TA is erop gericht je eigen levensloop te analyseren en daarna door gedragsverandering je eigen “script” te schrijven.

Wat mij vooral aanspreekt is de manier waarop Shielta van alle kanten kijkt naar mensen. Zowel hun achtergrond als hun persoonlijkheid maakt dat er soms een conflict ontstaat voor de persoon zelf waarin hij of zij geen inzicht heeft. Door haar manier van benaderen wordt dit afgepeld en blootgelegd en hierdoor kan een persoon daadwerkelijk aan zichzelf en zijn omgeving werken, om tot oplossingen te komen. Dat maakt dat ik Shielta en haar werkwijze zo waardevol vind.

Anja Harteveld