Werkwijze

Gelijk willen hebben of gelukkig willen zijn

WIJ – wij behoren allemaal tot een groep, tot meerdere groepen zelfs. En vanuit de groepssetting krijgen we normen en waarden mee waarmee we ons identificeren.

ZIJ – vanuit waarden en normen kijken we naar anderen. We hebben een oordeel over de anderen: positief, negatief, neutraal.

IK – vervolgens laten we gedrag zien en communiceren we op een manier die is gebaseerd op onze waarden, normen en oordelen.

In onze aanpak vinden wij het belangrijk om te leren kijken naar wie de ander is, in plaats vanuit het Wij – Zij denken.
Ieder mens is uniek, is de optelsom van zijn levenservaringen. Als deze levenservaringen er niet toe mogen doen ontstaat er onmacht en frustratie. Als er ruimte en aandacht voor is, ontstaat er kracht. Wij zien jezelf (IK) als sleutel om te komen tot gedragsverandering en oplossingen. Door bewustwording en zelfinzicht vanuit welke perspectief je naar de ander kijkt en de interactie die hierdoor ontstaat.