Skip to main content

Executive coaching is er voor directeuren, topmanagers en bestuurders die hun inclusieve leiderschapsvaardigheden willen vergroten. Dit betekent een omslag van resultaatgericht leidinggeven naar relatiegericht leidinggeven om tot organisatieontwikkeling en resultaten te komen.

Relatiegericht leidinggeven vraagt om meervoudig te kunnen kijken, los te komen van eigen aannames en waardengericht te kunnen sturen. Voor iedereen die vanuit zijn voorbeeldfunctie aan de top inclusief leiderschap wil uitdragen.

Wat levert het je op?

Executive coaching geeft je inzichten in jouw inclusief leiderschap en de bewustwording van eigen uitsluitingsmechanismen. Je krijgt inzage in eigen waarden en belemmerende patronen vanuit onbewuste systemen in jezelf. Handvatten worden aangereikt om waardengericht te kunnen sturen en vanuit meerdere perspectieven tot waardencreatie te komen.

Daarnaast leer je ook om veiligheid en vertrouwen te creëren en om onderstromen en pijnpunten bespreekbaar te maken. Het resultaat is dat talenten en kwaliteiten van medewerkers worden herkend en hun volledig potentieel wordt benut. Hierdoor ontstaan veilige, innovatieve en een effectief functionerende teams, managementteams en organisaties.

Mogelijke ontwikkelvragen
  • Hoe kom ik uit mijn eigen (voor)oordelen en confirmation bias? Het op zoek zijn naar de bevestiging van wat je denkt
  • Ik wil waardegericht kunnen sturen, hoe doe ik dat? Ik ervaar handelsverlegenheid
  • Ik wil mijn communicatievaardigheden verbeteren om gelijkwaardige gesprekken aan te kunnen gaan zonder in een boven- en onderpositie te geraken. Hoe doe ik dat?
  • Inclusief leiderschap vraagt om veiligheid, vertrouwen, transparantie en verbinding. Hoe vergroot ik deze vaardigheden in mijn leiderschap?

“Je coaching was voor mij zeer waardevol, omdat ik me daardoor bewust ben geworden van het pendelen tussen perspectieven, identiteiten en loyaliteiten. Dat inzicht zal me niet meer loslaten”.

Ankie Meyer

Wat wordt er van jou verwacht?

Een commitment om een transformatieproces door te willen maken in eigen leiderschapsstijl, om zodoende ook de organisatie te transformeren. Dit betekent een tijdsinvestering om je persoonlijk te ontwikkelen op je leiderschapsvaardigheden, de bereidheid om in de spiegel te kijken en te reflecteren op eigen aannames, houding en gedrag.