Skip to main content

Ja, ik pleit voor diversiteit, maar nog meer voor inclusie bij de Nationale Politie.’ Aldus Shielta Ramautarsing. ‘De samenstelling van de politie is gebaat bij een representatieve afspiegeling van onze samenleving om daar op aan te kunnen sluiten. Dat kan door volop te benutten wat medewerkers met zich meebrengen.’

‘Dat de NPB dit principe omarmt en zich hard maakt voor het formuleren van doelstellingen op dit gebied voor de Nationale Politie, vind ik zeer positief. Daar draag ik graag aan bij. Op basis van mijn ervaringen, zowel als professional, als in het leven, heb ik een visie op leiderschap. Deze visie sluit aan bij wat er nodig is om van de doelstellingen op het diversiteit en inclusie een succes te maken. Het is een andere invalshoek, waarbij leidinggevende aangeven dat ze een perspectief aangereikt krijgen dat ze (nog) niet kennen. Medewerkers uit de minderheidsgroepen geven aan dat ik taal en woorden geef, ook nog eens in een model gegoten, aan alles wat zij voelen, maar niet onder woorden kunnen brengen.

Oospronkelijk gepubliceerd in ‘Tijdschrift voor de Politie’. Lees het volledige artikel hier.