Workshop preventie van ongrijpbaar ziekteverzuim vanuit een culturele blik op trauma

In samenwerking met Solid Sense verzorgen wij een interactieve workshop voor effectievere (preventieve) ziekteverzuimbegeleiding van medewerkers met een niet-westerse culturele achtergrond, waarbij (vermoedelijk) trauma gerelateerde klachten meespelen. Dit uit zich in ongrijpbaar ziekteverzuim.

Doelgroep: de workshop is voor leidinggevenden en HR- adviseurs die die te maken hebben met medewerkers met een niet-westerse achtergrond, die zijn uitgevallen – of dreigen uit te vallen – ten gevolge van trauma gerelateerde klachten. 

Doel: Tijdens deze workshop leggen we uit wat trauma en wat PTSS is en waarom trauma’s anders worden beleefd bij deze doelgroepen. U ziet in waar het gedrag vandaan komt, waardoor er meer begrip en empathie ontstaat. U krijgt zicht op uw eigen perspectief en dat van een ander, zodat u de ander beter kunt begrijpen. U kunt daardoor een passende benadering kiezen en preventief met dit ziekteverzuim aan de slag gaan.

Datum: 7 maart 2017, met nog twee supervisie sessies

Referentie: Willemine Ridderhof, Klantmanager Winnock Rotterdam & Breda:
‘Shielta Ramautarsing is trainer, coach én ervaringsdeskundige op het onderwerp PTSS. Zij geeft de toehoorder inzicht in de belevingswereld van westerse -en niet westerse mensen. Dit doet zij aan de hand van duidelijke theorieën. Als uw medewerker vanuit een ander perspectief naar de wereld kijkt, is het belangrijk om daar in het gesprek met hem op aan te sluiten. Dan pas bent u in staat ‘de ander te zien’ en een passende benadering te kiezen. Hierdoor kan verzuim voorkomen worden. Shielta brengt haar verhaal op een rustige en bijna mystieke manier. Het maakt grote indruk bij de aanwezigen!’

Meer info klik hier