Workshop 4 juli Mijn ware identiteit

“Wie ben ik” de meest belangrijke vraag die je jezelf kunt stellen. De vraag alleen al kan het begin zijn van een zoektocht om je ware zelf te ontdekken.Wie ben je als je volledig jezelf kunt zijn? Geef jij je leven vorm op een manier die bij je past? Je identiteit hangt af van de omgeving en cultuur waarbinnen je opgroeit, karaktertrekken, aanleg, boodschappen van ouders en belangrijke anderen in je leven, ervaringen in het verleden en ervaringen in het heden. De keuzes die jij maakt in hoe je met deze aspecten omgaat, bepalen hoe je denkt, hoe je je voelt en hoe je dingen doet. Klik hier voor meer informatie.