Wie is Shielta Ramautarsing

Volg altijd je eigen pad.

Shielta Ramautarsing werkt op het snijvlak van coach/counselor en als trainer. Zij heeft oog voor de krachten en talenten van medewerkers, buiten de gangbare scoop van een organisatie. Shielta werkt aan het versterken van de eigen kracht en het ombuigen van onmacht.

Het ligt haar aan het hart om te bewerkstelligen dat mensen beter leren kijken naar wie de Ander in de kern is, in plaats vanuit oordeel een mening over de Ander te vormen. Ieder mens is uniek en draagt het nodige aan levenservaringen bij zich. Deze kracht naar voren laten komen is wat Shielta drijft. Vanuit haar eigen levenservaringen heeft zij de transformatie van onmacht naar kracht zelf meegemaakt. Haar ervaringsdeskundigheid met de thema’s pendelen tussen identiteiten, vrouwenkracht, trauma en migratie, benut zij in haar werk om een inspiratiebron voor anderen te zijn.

Shielta heeft een scherpe blik en een warm hart. Het is haar missie om je te laten ontdekken wie je diep van binnen bent, te laten thuiskomen bij jezelf. Met het geloof in jezelf ben je beter in staat om je eigen levenspad vanuit kracht te bewandelen. Soms heb je een (te zware) rugzak die je meedraagt. Dit levert belemmeringen op die je tegenhouden en blokkeren. Shielta herkent het en kan zich ermee verbinden. Door hier vanuit lichtheid, mededogen, liefde, humor en heelheid aandacht aan te besteden, werkt zij aan ombuigen het van onmacht naar kracht.

“Ik werk vanuit het maken van verbinding door
betrokkenheid, creëren van veiligheid, en compassie”.

Shielta heeft bijn 20 jaar ervaring binnen de (semi) overheid als leidinggevende. Wat mensen beweegt en hoe je gedrag kunt veranderen heeft altijd al haar belangstelling en kenmerkt haar leiderschapsstijl. Ze heeft Andragogie gestudeerd en daarnaast diverse opleidingen binnen het Management, Coaching, Communicatie, NLP, Transactionele Analyse en Systeemdenken gevolgd. Haar grootste leerschool is echter het leven zelf.

Voor meer informatie over Shielta, bekijk haar LinkedIn