Visie

Het loont om te laten zien wie je bent en waar je voor staat

Het bedrijf Wij Zij & Ik heeft een duidelijke visie op persoonlijk leiderschap en bewustwording van mensen en organisaties. De maatschappij, ondergaat een verandering, een kanteling. Dat betekent dat allerlei gewoonten veranderen en er onzekerheid ontstaat. Er wordt gezocht naar een nieuw evenwicht, met nieuwe werkwijzen, waarbij iedereen goed tot zijn recht komt. Binnen de coaching van Wij Zij & Ik wordt gekeken naar de totale context waar je als mens mee te maken hebt. Wij kijken hoe de systeemwereld van organisaties aansluit bij de leefwerelden van medewerkers en andersom. De sociale kant is vaak onderbelicht, maar heeft bij ons juist de aandacht. Dus aandacht voor onderlinge relaties, empathie, compassie, wat wil het hart versus het verstand.

Daarvoor is het nodig dat er ruimte is om een leerproces te doorlopen. Een leerproces waarbij men zich bewust wordt van de eigen waarden, eigen houding en gedrag als sleutel tot verandering. Mensen komen immers tot bloei als ze meer bewust zijn van zichzelf en hun eigen kracht. Dan zijn ze in staat tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het maken van eigen keuzes.