Preventie van ongrijpbaar ziekteverzuim vanuit een culturele blik op trauma

Inzien, begrip, handelen 

Inleiding  

De workshop ‘Een culturele blik op verzuim ten gevolge van trauma en PTSS’ is een interactieve workshop voor effectievere (preventieve) ziekteverzuimbegeleiding van medewerkers met een niet-westerse culturele achtergrond, waarbij (vermoedelijk) trauma gerelateerde klachten meespelen.

Doelgroep

De workshop is voor iedereen die te maken heeft met medewerkers met een niet-westerse achtergrond, die zijn uitgevallen – of dreigen uit te vallen – ten gevolge van trauma gerelateerde klachten.

Doel

Tijdens deze workshop leggen we uit wat trauma en wat PTSS is en waarom trauma’s anders worden beleefd bij deze doelgroepen. U ziet in waar het gedrag vandaan komt, waardoor er meer begrip en empathie ontstaat. U krijgt zicht op uw eigen perspectief en dat van een ander, zodat u de ander beter kunt begrijpen. U kunt daardoor een passende benadering kiezen en preventief met dit ziekteverzuim aan de slag gaan.

Opzet

Deze workshop bestaat uit:
1. Een interactief dagdeel. Theorie afgewisseld met het zelf ervaren. Datum: 7 maart 2017
2. Twee dagdelen supervisie: hoe gaat u met het geleerde effectief aan de slag? U kunt casussen uit de praktijk inbrengen.

Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Resultaat

  • Meer inzicht en begrip voor medewerkers en collega’s.
  •  Meer inzicht in uzelf, waardoor u zich beter kunt verplaatsen in de ander.
  •  Tools en tips over hoe om te gaan met de begeleiding van medewerkers.
  •  Bewustwording van wat het effect is als er geen tijdige preventieve herkenning van trauma is.
  •  Begrijpen welke bril u op hebt en hoe dat uw waarneming beïnvloed.
  • Inspiratie om tot handelen over te gaan.

Waar en Wanneer?

Datum Dinsdag 7 maart 2017
Tijd 13.30 -16.30 uur
Waar Inso Kim Berg Trainingsruimte Solid Sense, Burgemeester van Karmebeeklaan 12 Den Haag
Kosten Neem contact op met Elvira Claassen, accountmanager Solid Sense
Aanmelden Neem contact op met Elvira Claassen Solid Sense 
Vragen Neem contact op met Elvira Claassen Solid Sense
Bellen Elvira Claassen 06 40 66 71 35
Website www.solidsense.nl