Teamcoaching

De wijsheid en daadkracht van een team komt tot zijn recht als mensen hun krachten bundelen en elkaars talenten benutten.

Er ontstaat veel energie met prachtige resultaten. Het optimaal  laten functioneren van team is niet gemakkelijk, omdat samenwerken uitgaat van het opgeven van persoonlijke doelstellingen. Binnen een team kunnen daardoor gevoelens van machteloosheid of frustratie ontstaan. Teamcoaching kan helpen bij het begeleiden van verstoringen in de samenwerking, om het team naar een hoger niveau te brengen.

Door medewerkers bewust te maken van de eigen houding en gedrag, wijze van communiceren en mate waarin ze zelf verantwoordelijkheid nemen, kunnen veranderingen doorgevoerd worden. Sleutel is dat je Zelf verantwoordelijk bent en alleen invloed hebt op je eigen handelen. Het op de juiste wijze leren gebruiken van deze invloed zorgt ervoor dat ook anderen in het team ruimte ervaren voor samenwerking.

Kijk voor persoonlijke ervaringen eens bij reacties.

Wij richten ons in coaching onder meer op het vergroten van zelfinzicht, empatisch vermogen, assertiviteit, zelfvertrouwen en (mis)communicatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de werkwijze van Wij Zij & Ik.