Samenwerking

Code Culturele Diversiteit

De Code Culturele Diversiteit is een praktisch instrument voor leden van besturen, raden van toezicht, directies en medewerkers van publieksgefinancierde culturele instellingen. De Code biedt concrete handreikingen om culturele diversiteit structureel in de instelling te verankeren. www.codeculturelediversiteit.com/

Solid Sense

Solid Sense is een coachings, counseling en trainingsbureau. Als freelancer wordt ik ingezet door Solid Sense bij diverse opdrachtgevers.