Reviews boek

Voor u doorgenomen

In het “Tijdschrift voor de Politie” 2019 nummer 1, is onderstaande boekrecensie opgenomen. Boekrecensie Tijdschrift Voor de Politie


De dubbele moraal voor de vrouw

Shielta gebruikt haar onmetelijke innerlijke kracht en kennis om anderen te helpen en genezen op basis van haar eigen transformatieproces als mens zijnde. Ze belicht de dubbele moraal subliem die vrouwen hedendaags nog steeds opgelegd wordt of kan worden vanuit toxische denk- en familiepatronen afkomstig uit het patriarchaal systeem. Die dubbele moraal kan in alle culturen en bevolkingslagen voorkomen, maar ook in diverse rollen die een vrouw aan kan nemen in het dagelijks leven. Ik voelde zoveel onrechtvaardigheid jegens de vrouw toen ik dit boek las, vreselijk….. Shielta geeft inzicht in hoe mannen maar ook vrouwen dit vrouwonvriendelijk systeem, bewust maar ook onbewust in stand houden via diverse relatievormen. Shielta laat zien dat je met het systeemwerken, geweldloze communicatie en een dosis helder verstand, een eind kan maken aan een cyclus van toxisch denken- en handelen en ook collectieve trauma’s van een gemeenschap die over generaties heen gaat. In het kader van divers- en inclusief (D&I) werken binnen organisaties, is dit boek bijzonder waardevol voor leidinggevenden, adviseurs en coaches die werken op dat vlak. Met name als het gaat om machtsbederf in organisaties en hoe daarmee om te gaan als er sprake is van laakbaar gedrag van collega’s en leidinggevenden. Rajni Ghiraw, onderzoeker integriteit en adviseur diversiteit en inclusie


Ik ben niet de enige 

Wat ik voelde toen ik het boek ‘De kracht van zijn wie ik ben‘  las, was opluchting. Ik kon mijzelf herkennen in het boek. De gevoelens en gebeurtenissen die werden beschreven waren zo herkenbaar. ‘Ik ben niet de enige’, dat ging voortdurend door mijn hoofd heen tijdens het lezen. Het overtuigde mij ervan dat ik niet hoef te vluchten van mijn verleden, hoe zwaar het ook is. Dat mijn leven waardig is en ik trotser en eerlijker zou mogen zijn over mijn eigen verhaal. Wat voor effect het verleden op mij heeft, maar vooral de hoop dat dit effect niet permanent hoeft te zijn. Dat er manieren zijn om om te gaan met het verleden, zelfs het tragische deel ervan. Ergens wakkert het in mij de hoop aan, dat ik zou kunnen helen van mijn wonden. Sara Luboya


Ik ben niet gek 

Ik ben niet gek. Ik ben niet stoer. Ik heb geen grote bek. Ik ben genegeerd en verbannen door mijn eigen familie dacht ik na het lezen van het boek. Het was een klap in mijn gezicht. Er werd mij zoveel duidelijk van hoe mijn leven in elkaar zat. Er viel ook een last van mijn schouders en ik ging terug kijken. Terug kijken naar mijn verhaal, naar mijn familie, naar hun verleden, naar mijn roots, naar India, de slavernij, naar alles waar ik mee te maken had, maar waarvan ik mij niet bewust van was. Dat allemaal door het lezen van het boek. Shielta schrijft niet alleen haar verhaal maar ze geeft tegelijkertijd ook tools om ermee om te kunnen gaan. Die tools ben ik gaan gebruiken.

Ik ben mij gaan verdiepen in van alles en nog wat na het lezen van het boek. Ik ging video filmpjes op Youtube opzoeken over de Hindoestaanse cultuur, hoe er met vrouwen wordt omgegaan, de taboe’s. Maar ook filmpjes over India en lezen over mijn geschiedenis. Ik ben boeken gaan lezen en gaan googlen. Het is gaan leven en een deel van mij aan het worden. Aan de ene kant voelde het verdrietig maar aan de andere kant heb ik er meer mee gewonnen dan verloren besef ik nu. Ik heb mijn cultuur weer kunnen omarmen. En ik heb mijn vader veel vragen gesteld over zijn vader tot aan mijn overgroot opa die vanuit India mee was gekomen met de boot; de Lallah Rookh. Hij heeft er nooit uit zichzelf over verteld. Zoiets heftigs. Ik begin de lijn die in de familie is ontstaan steeds beter te begrijpen.

Ik ben ben momenteel ook familie opstellingen aan het ondergaan bij Shielta en de studie ervoor aan het volgen. Ik wil hier meer mee. Dat is duidelijk. En dat allemaal door het lezen van …

Reshma Thakoer


De moed om jezelf te bevrijden 

Je wordt op indringende wijze deelgenoot van de jeugd van een kind waarin onveiligheid en geweld het dagelijks leven kleuren. Onvoorstelbaar en heftig. Toch is het buitengewoon goed geschreven, met de juiste distantie zonder te beschuldigen. Bovendien heeft de schrijfster zich uitvoerig verdiept in haar familiegeschiedenis die eveneens aangrijpend is, met 2 migraties binnen 4 generaties. De invloed van ontworteling wordt daardoor pijnlijk zichtbaar. Daarnaast beschrijft zij vanuit de kennis van systemisch werken hoe gesloten familiesystemen en  gemeenschappen zichzelf in stand houden door de loyaliteit van ieder lid te eisen. Ten koste van het kind of degene die wordt onderdrukt. Dit boek is een oproep aan ieder mens om werkelijk contact te maken met het kind of de jongere die ongelukkig of terughoudend of afwijkend gedrag vertoont. Want rolmodellen hebben we allemaal nodig. Laten we niet meer zwijgen.

In deze tijd waarin #metoo de kranten domineert wordt duidelijk dat we als collectief iets kunnen betekenen voor elkaar. Dankzij mensen die de moed hebben om zichzelf te bevrijden en daarmee een pad voor anderen banen.

Ans Tros, Creatief directeur School voor Coaching


Een aangrijpend ervaringsverhaal over kindermishandeling.

Het boek van Shielta Ramautarsing beschrijft ingrijpende gebeurtenissen, de verwerking en gevolgen op het gebied van kindermishandeling in de verschillende leeftijdsfasen. Behalve dat de schrijfster over haar persoonlijke proces van heling schrijft stijgt zij boven zichzelf uit. Zij weet haar persoonlijke verhaal feilloos te plaatsen in de context van een Hindoestaanse achtergrond, en de vaak onbewuste conflicten en trauma’s uit eerdere generaties die meespelen als het gaat om huiselijk geweld. Ze gaat in op de culturele aspecten van religie, eer, schaamte, hiërarchische verhoudingen en (huwelijkse) status. Op levendige en heldere wijze wordt ingegaan op het loyaliteitsconflict dat ontstaat doordat twee dingen in de opvoeding tegelijk bestaan. Het eerste is dat de ouder zorg geeft en goede dingen geeft en doet. Tegelijk gebeuren er pijnlijke dingen. Letterlijk door fysieke mishandeling en figuurlijk door liefde en persoonlijke aandacht te onthouden en vaak ook door kinderen de schuld te geven van hun gedrag. Shielta laat zien dat dit voor een kind niet uit elkaar te houden en niet te plaatsen is. De relatie met de ouders wordt dubbel en onberekenbaar. De gehechtheid is er wel, maar dan in een angstige vorm. Het boek maakt voelbaar hoeveel kracht en moed er nodig is op de weg naar herstel en dat familie de meest krachtige maar ook de meest kwetsbare band is die we hebben. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en of getuige zijn van partner mishandeling is vanuit de overheid beschreven in kaders, protocollen en meldcodes. Met mijn ervaring als manager ketensamenwerking in de aanpak van huiselijk geweld was ik belast met de aansturing van de samenwerking tussen zorgaanbieders politie en justitie. Momenteel werk ik als leidinggevende aan een team dat regie voert op de inzet van zorg bij complexe meervoudige problematiek. Dit boek daagt uit om in organisaties iedere dag weer opnieuw die kaders in te kleuren. Hoe voer je een complex gesprek? Hoe werk je samen om de situatie van cliënten te verbeteren? Stilstaan bij culturele achtergronden en de culturele sensitiviteit van professionals vergroten. Werken met gezinnen waar geweld achter de voordeur is, betekent werken met je hoofd, je hart en je handen. Willen en durven opkomen voor het kind vergt lef. Hulpverlenend optreden bij huiselijk geweld en kindermishandeling stelt hoge eisen aan betrokken professionals. Elke schoolbegeleider, elke hulpverlener en coach die mishandelde kinderen wil herkennen en begrijpen, kan van dit verhaal, met praktische tips, veel leren. Het geeft een aantal bruikbare handvatten. Het boek is een waardevolle en moedige bijdrage aan het doorbreken van de zwijgcultuur. Mishandelde kinderen/ jongeren verdienen veel meer aandacht en ondersteuning van omringende volwassenen. Shielta spoort ons allen aan om deze kinderen een stem te geven, te luisteren en waar nodig te handelen. Maud de Ruiter, leidinggevende regieaanpak complexe meervoudige problematiek


 Ja zeggen tegen het leven 

Net in het nieuwe millennium leerde ik Shielta kennen als mijn collega bij de afdeling Welzijn & Onderwijs van de gemeente Barendrecht. Een fijne collega, toegewijd, trouw en zeer gedreven. Eigen-zinnig en -wijs. Ook soms wat stil, teruggetrokken en misschien zelfs een tikje mysterieus. We gingen op een vriendschappelijke wijze met elkaar om en bezochten elkaar enkele malen thuis. En hoewel we met elkaar over ‘de dingen van het leven’ spraken, had ik geen zicht op haar diepere laag. Hoe bijzonder is het voor mij dan nu om haar boek te lezen. Meerdere malen ben ik, tijdens het lezen, tot ontroerends toe geraakt. ‘De kracht van Zijn wie ik ben’ gaat ook over ‘De kracht van kwetsbaarheid.’ En over ‘JA’ zeggen tegen het leven. Met name over de dingen die ‘waar’ zijn en die we niet kunnen veranderen. Over ‘waar-nemen.’ En tegelijkertijd over je richten op de dingen van het leven die je wel kunt veranderen. Zoals je pijn. Daarmee gaat het boek van Shielta over eigenaarschap, command in plaats van control en over liefde als meest krachtige energie die rondgaat in ons universum. Shielta is een levenskunstenaar en dat voelde ik in elke porie tijdens het lezen van dit boek. Het boek gaf mij ook een rijkere blik in de Hindoestaanse gemeenschap. Daarmee verrijkend voor mijn inzicht in multiculturaliteit. Daarnaast is het boek een aanrader voor iedereen die zich bezighoudt met systemisch werk. John Sas, Supervisor en registercoach


Empowerment en kracht 

Dit boek verdient veel aandacht. De schrijfster biedt een gedetailleerde inkijk in haar eigen leven, en geeft het thema huiselijk geweld daardoor veel context. Haar analyses zijn gebaseerd op systeem denken, en voor iedereen goed te begrijpen. Het boek is beklemmend om te lezen. Wat mij opvalt is dat de schrijfster geen zelfbeklag of slachtofferschap toont, maar empowerment. Daardoor is het ook een boek voor krachtige vrouwen! Esther Neven, wetenschappelijk onderzoeker, coach en trainer