Empathie maakt het verschil

De beste docenten en leiders beschikken over een groot empathisch vermogen, aldus Goleman. Het onderwijs brengt de leiders van de toekomst voort en daarmee zou het onderwijs, met name de docenten, hét verschil kunnen maken. Daniel Goleman, psycholoog en journalist, heeft onderzoek gedaan naar sociale intelligentie. In zijn bevindingen geeft hij aan dat de manier waarop de mens in zijn omgeving staat, bepalend is voor succes en de ervaring van geluk. De sleutel daarvoor is empathie. Empathie gaat over het opbouwen van duurzame relaties, iets wat steeds belangrijker wordt, anders gaan we ten onder. Empathie zetelt in de ogen en heeft te maken met de ander écht kunnen zien. Het kunnen opbrengen van empathie is een van de voornaamste soft skills die harde waarden brengt in ons leven en zeer daadkrachtig is.

Ik onderschrijf de bevindingen van Goleman. In mijn eigen leven heeft één docent op de middelbare school voor mij het verschil gemaakt, door mij vanuit empathie en compassie te begeleiden, toen ikVis2 door de situatie thuis niet gemotiveerd was om mijn best te doen. Zij was degene door wie ik weer het geloof in mezelf terugkreeg. Vorig jaar heb ik deze docent na dertig jaar weer ontmoet. Toen ik haar vroeg wat voor haar de reden was om mij te helpen zei ze: “toen je aan kwam lopen heb ik naar je ogen gekeken en je ogen straalden. Maar toen je bij mij in de klas zat was er alleen maar leegte in je ogen. Ik kon niet anders dan je helpen. Het is de plicht van elke docent om leerlingen te helpen als je ziet dat het niet goed gaat”. Ik wens iedereen in het onderwijs zo een docent toe. Want zij zijn degene die het verschil maken.

Daarom ben ik ook verheugd ten aanzien van de bevindingen van de Commissie Schnabel, die zich heeft gebogen over de toekomst van het onderwijs. In hun bevindingen geven zij aan dat persoonlijke ontwikkeling en het uitgaan van persoonlijke kwaliteiten veel meer aandacht dient te krijgen. Naast het leren zelf keuzes te maken, de dialoog aan te gaan, wordt geadviseerd meer belang te hechten aan beweging en creativiteit. Maar ook aan sociale vaardigheden, waaronder het empathisch vermogen en sociaal zijn naar elkaar, is opgenomen in de advisering. Het onderwijs is aan zet om het verschil te maken.