Over Shielta
Volg altijd je eigen pad

Shielta heeft bijna 20 jaar ervaring binnen de (semi) overheid als leidinggevende. Ze heeft Andragogie gestudeerd en daarnaast diverse opleidingen binnen het Management, Coaching, Communicatie, NLP, Transactionele Analyse en Systeemdenken gevolgd. Haar grootste leerschool is echter het leven zelf.

Shielta Ramautarsing werkt op het snijvlak van coach/counselor en als trainer.

“Gedrag van mensen en hoe dit te veranderen heeft mij altijd gefascineerd. Ik ben opgeleid als Andragoog en heb na 20 jaar leidinggeven mijn eigen onderneming opgericht. Het ligt mij aan het hart om mensen beter leren kijken naar wie ze zelf zijn en wie de ander is, zodat een ieder mag Zijn . Mijn missie is om te komen tot gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid naar elkaar toe en bij te dragen aan een wereld waar we op een vreedzame manier met elkaar omgaan.”

Shielta heeft een scherpe blik en een warm hart. Het is haar missie om je te laten ontdekken wie je diep van binnen bent, te laten thuiskomen bij jezelf. Met het geloof in jezelf ben je beter in staat om je levenspad vanuit kracht te bewandelen. Ieder mens is uniek en draagt het nodige aan levenservaringen bij zich. Soms heb je een (te zware) rugzak die je meedraagt en blokkeert. Dit ombuigen naar kracht is wat Shielta drijft. Shielta herkent het kan zich ermee verbinden. Door hier vanuit lichtheid, mededogen, liefde, humor en heelheid aandacht aan te besteden, werkt zij aan het ombuigen van onmacht naar kracht. Vanuit haar eigen levenservaringen heeft zij de transformatie van onmacht naar kracht zelf meegemaakt. Haar ervaringsdeskundigheid benut zij in haar werk, om een inspiratiebron en rolmodel voor anderen te zijn.

“Ik werk vanuit het maken van verbinding door betrokkenheid,
creëren van veiligheid en compassie.”

“Shielta haar professionele aanpak en expertise op het gebied van leiderschap, diversiteit & inclusie met als toegevoegde waarde Shielta als mens, haar empathie en het kunnen verplaatsen in ieder mens, het luisteren, maakt voor mij het verschil. Het is een bekwaamheid die je raakt omdat Shielta zich op een persoonlijke wijze zal inleven in elke situatie, waarbij zij niet schroomt om zich kwetsbaar op te stellen.”
Elvira Claassen

“Shielta is een prachtig mens, die weet waar ze het over heeft en haar levenservaring inzet om andere mensen te helpen in hun reis door het leven”.
Samira

Voor meer informatie over Shielta bekijk haar LinkedIn
Je kunt rechtstreeks contact opnemen met Shielta Ramautarsing:

M: 06 21713139
E: info@wijzijenik.nl