De noodzaak voelen om wat te doen

We ontkennen de discriminatie en dat is de grondslag van het probleem, aldus één van de ondertekenaars van de Charter Diversiteit bij het Ministerie van Onderwijs op 4 februari jl. Bedrijven en organisaties moeten een noodzaak voelen om wat te doen. De Charter Diversiteit is een initiatief van de Stichting van de Arbeid en stimuleert inclusie en diversiteit op de werkvloer in bedrijven en organisaties. Een evenwichtiger personeelssamenstelling op alle niveaus, met respect, tolerantie en eerlijke kansen kenmerken een inclusieve cultuur van het bedrijf of de organisatie. Dit is een verantwoordelijkheid van werkgevers én werknemers. Hieronder een kleine impressie van besproken punten door de ondertekenaars.

Er is aandachpinquint gevraagd voor de gescheiden leefwerelden tussen autochtone mensen en mensen met een andere culturele achtergrond. Deze leefwerelden zouden al op de basisschool, binnen het onderwijs meer met elkaar verbonden kunnen worden, zodat het als vanzelfsprekend  wordt ervaren dat er sprake is van diversiteit en verschillen tussen mensen.  Het vraagt van docenten en leidinggevenden een bewustwording op hun eigen manier van denken en van hun eigen aannames. In hoeverre is het onderwijs (of organisaties/bedrijven) toegerust om voldoende te kunnen spiegelen en te voorzien van rolmodellen, waarbij iedereen zich gezien en erkend voelt. Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal je als school (of  als organisatie/bedrijf ) je bewust moeten zijn van de eigen blinde vlekken. Deze bewustwording kan tot stand komen door de dialoog te voeren en uit te gaan van voordeel van diversiteit, in plaats van problemen. Door de ander beter te leren kennen, onder meer door levensverhalen te delen.

Zeer interessant vond ik de speech van Jaap Winter, voorzitter Raad van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam. De VUA is bezig een sensitiviteitsmeting te ontwikkelen. De mate waarin een organisatie of persoon in staat is tot sensitiviteit is een graadmeter voor de manier waarop de ander wordt behandeld. Iedereen zou zijn eigen positie ter discussie moeten durven stellen en niet meer uitgaan van de white privilege. Echt luisteren naar de ander is een noodzaak. Echt luisteren betekent dat je in staat ben je eigen standpunt op te schorten en elkaar kan blijven zien als iemand die er toe doet, aldus Jaap Winter. Alle punten die door de ondertekenaars aangehaald zijn, zijn aspecten waar Wij Zij & Ik Coaching en Advies aandacht aan besteedt. Onder andere door te coachen en trainen op zelfreflectie bij leidinggevenden en HRM. En vanuit de passie voor het delen van levensverhalen.