Een “integratieparadox” aldus het SCP in haar rapport Integratie in Zicht. Ondanks hoog opgeleid zijn en diploma op zak vinden kinderen van niet westerse migranten toch geen baan, omdat deze niet wordt gegund. Het ligt dus niet aan vaardigheden of kwaliteit, maar aan het feit of de ander (lees autochtoon) bereid is om breder te kijken dan dat wat hij/zij zelf kent. Volgens het rapport groeien belevingswerelden tussen autochtonen en niet- westerse allochtonen steeds verder uit elkaar. Belevingswerelden dichter bij elkaar brengen en daardoor meer inzicht en begrip voor de ander, is waar Wij Zij & Ik Coaching en Advies zich op richt.

Zodat alle talenten herkend en benut worden door organisaties en er verbindend leiderschap ontstaat. 1 + 1 = 3, want de synergie die hierdoor ontstaat heeft op veel niveau’s impact.