Media

Interview: Diversiteit en inclusie bij de politie

Interview gepubliceerd in het Tijdschrift “De Politie” van De Nederlandse Politiebond, waarin stil wordt gestaan bij de Wij Zij & Ik methodiek in relatie tot diversiteit en inclusie. Dit artikel is verschenen nadat Shielta Ramautarsing & René Moraal een workshop Diversiteit en Inclusie hebben verzorgd voor het bestuur van de Nederlandse Politie Bond.  Lees hier het artikel. DEPOLITIE_012019

 


Interview: Wederzijds leren door Rijksbreed programma Crossmentoring

Medewerkers met een migratieachtergrond zijn bij de rijksoverheid in schaal 12 en hoger beperkt vertegenwoordigd. Daarnaast is er een relatief hoge vrijwillige uitstroom van deze mensen. Uit onderzoek blijkt dat dit is te wijten aan stroevere relaties met collega’s en leidinggevende en een gebrek aan ervaren carrièrekansen. Het programma Cross Mentoring draagt bij aan het verbeteren van de relaties en het onderlinge begrip tussen leidinggevenden en medewerkers. Binnen het programma is Wij Zij & Ik betrokken bij workshops, coaching van mentoren en supervisie m.b.t. inclusief  leiderschap. In het e-magazine Vindingrijk is een artikel gewijd aan het programma, waarvoor Shielta Ramautarsing is geïnterviewd.

 


Interview: De moed om jezelf te bevrijden; Slachtoffer- en daderschap overstijgen

N.a.v. het boek “De kracht van Zijn wie ik ben”, heeft de School voor Coaching Shielta Ramautarsing geïnterviewd voor hun magazine dat  jaarlijkse uitkomt, jaargang 7, 2018 -2019.
Tevens is het interview on-line te lezen.
Lees ook de recensie van Ans Tros, creatief Directeur.

 

 


Opinie Volkskrant: Het vergt moed om het zwijgen te doorbreken

N.a.v. de media aandacht voor de positie van Hindostaanse vrouwen en het geweld waar zij achter gesloten deuren mee te maken hebben,  schreef Shielta Ramautarsing een opiniestuk voor de Volkskrant. zij gaf het de titel “Het vergt moed om het zwijgen te doorbreken”. De Volkskrant maakte ervan “Het vergt moed om het zwijgen over misbruik te doorbreken”. Misbruik wordt vaak alleen geassocieerd met seksueel misbruik, maar gaat over alle vormen van misbruik, dus ook geweld en onderdrukking.


Artikel: De Dynamiek van in- en uitsluiting herkennen

Interview dat Shielta Ramautarsing gaf voor de School voor Coaching over het herkennen van de dynamiek van in- en uitsluiting.
Dit interview is opgenomen in de jaareditie 2016 van het vakblad van de School voor Coaching.

Het verhaal van Arzu Catakli laat zien dat twee uiteenlopende werelden waarin je opgroeit tot een verrijking leidt en dat je roots je drijfveren kunnen vormen om je in te zetten voor een groter geheel.

 


Artikel: Mijn roots zijn mijn drijfveren

Het verhaal van Arzu Catakli laat zien dat twee uiteenlopende werelden waarin je opgroeit tot een verrijking leidt en dat je roots je drijfveren kunnen vormen om je in te zetten voor een groter geheel.
Opgetekend door Shielta Ramautarsing.

Het verhaal van Arzu Catakli laat zien dat twee uiteenlopende werelden waarin je opgroeit tot een verrijking leidt en dat je roots je drijfveren kunnen vormen om je in te zetten voor een groter geheel.

 


 

Artikel: We dragen bij ons waar we vandaan komen

Gastcolumn door Shielta Ramautarsing n.a.v. het verhaal van Shantie Singh in Belvedére Verhalenhuis Rotterdam, schrijfster van het boek Vervoering. Een verhaal over vier generaties en twee migraties, over dromen, frustraties, veerkracht en ontdekken waar je thuis hoort.

Gastcolumn n.a.v. het verhaal van Shantie Singh in Belvedére Verhalenhuis Rotterdam, schrijfster van het boek Vervoering. Een verhaal over vier generaties en twee migraties, over dromen, frustraties, veerkracht en ontdekken waar je thuis hoort.

 


Artikel: Niet alleen moslims worden uitgescholden

 

Als reactie op het artikel ‘uitgescholden voor ‘kutmoslim’ enkel vanwege een hoofddoek’, (Ten eerste, 17 december) heeft Shielta Ramautarsing een opiniestuk geschreven voor de Volkskrant op basis van haar eigen ervaringen. Er is een trend gaande waarbij mensen met een andere kleur of zichtbaar andere achtergrond, door autochtone Nederlanders racistisch bejegend worden. (De erbij geplaatste foto heeft zijnooit begrepen)

icon_article

 


Audio: Vrouwenenergie in coaching

icon_article

Met deze uitzending hoopt Shielta Ramautarsing dat voor meer mensen de drempel wordt verlaagd om gebruik te maken van coaching. Als coach zet zij zich in voor het behoud en doorstroming van divers talent in organisaties en het vergroten van de eigen kracht.

 


 

Audio: Openbreken van taboes

icon_article

In deze uitzending gaat Shielta Ramautarsing in op belemmeringen die zij zelf ervaren heeft om te kunnen zijn wie zij is.  Met dit verhaal wil zij bijdragen aan het doorbreken van taboes.