Skip to main content

De ongehoorde stem van de vrouw is een vierdaagse trainingsmodule voor vrouwen die te maken hebben met ongewenst gedrag en/of machtsmisbruik van collega’s of leidinggevenden. Veel vrouwen voelen zich er alleen voor staan of krijgen onvoldoende gehoor, wat kan leiden tot uitval, ziekte of het verlaten van de organisatie. Om de werksituatie veiliger te maken is het belangrijk dat je weet hoe je voor jezelf moet opkomen. Tijdens deze training doe je kennis en inzichten op en krijg je handvatten aangereikt, waardoor je weerbaarder wordt en beter in staat bent om voor jezelf en anderen op te komen.

Voor wie

Voor vrouwen die op de werkvloer te maken hebben met pestgedrag, ongewenste intimiteiten en/of machtsmisbruik. Hierdoor voelen zij zich onmachtig, onvoldoende gezien en gehoord. Voor vrouwen die willen leren om weerbaarder te worden en in deze dynamiek zichzelf vanuit kracht neer te zetten.

Werkwijze

Naast het overdragen van theoretische kennis staat tijdens de training uitdrukkelijk het principe van ervarend leren centraal. Er is aandacht voor het delen van het eigen verhaal om van daaruit verder te werken aan empowerment.

Deze training wordt in samenwerking met Esther Neven gegeven. Wij bundelen onze kennis en levenservaringen rondom machtsmisbruik en delen onze passie om te leven en werken vanuit vrijheid, zonder angsten, vanuit wie jij bent als vrouw en mens.

Wat leer je?
  • Bewustwording van machts- en loyaliteitspatronen en hoe deze inwerken op jouw onmacht
  • Verkrijgen van inzichten in eigen in- en uitsluitingsmechanismen en hoe deze jouw weerbaarheid beïnvloeden
  • Effect van jouw handelingsrepertoire op de interactie met anderen en dat je keuze hebt uit meerdere handelingsrepertoires
  • Grenzen stellen en begrenzen
  • Gehoord en gezien worden en je eigen kracht inzetten
  • Bewust kiezen voor anders handelen

De training is inzichtgevend in de huidige cultuur van de politieorganisatie. Het was
empowering als het gaat om inzicht in mijn rol en mogelijkheden hierin. Ik hecht veel
waarde aan een veilige werkomgeving en ik draag hier graag aan bij.

wijkagentGeneviève Bak

Een hele fijne training die in iedere organisatie heel erg belangrijk gaat worden. Een
goede start voor iedereen om zich bewust te worden van “anders denken” en wat je
zelf kan doen om een kwalitatieve en prettige werkomgeving te creëren.

nationale politieAgneta Cremer