Skip to main content

Wij merken dat klanten het prettig vinden om ondersteuning te krijgen als zij met nieuwe (leiderschaps)vaardigheden in de praktijk aan de slag gaan. Nieuwe vaardigheden aanleren roept leervragen op, waarbij het samen leren van elkaar een krachtig instrument is om tot persoonlijke ontwikkeling te komen én tot het verbeteren van de relaties die men in de organisatie met elkaar onderhoudt. Hierdoor kun je jezelf, de ander en de organisatie verder ontwikkelen.
Door middel van intervisie kunnen wij ondersteunen bij jouw leervragen en persoonlijk functioneren. Met intervisie worden werkvragen samen met collega’s uitgediept onder begeleiding van een trainer/procesbegeleider. De werkvragen zijn gericht op de gewenste gedragsverandering van de deelnemer ten aanzien van het ingebrachte vraagstuk. Belangrijk aspect bij intervisie is dat er op gelijkwaardige basis vragen worden uitgediept en dat er veiligheid en vertrouwen is om met elkaar de vraagstukken te onderzoeken.

Voor wie?

Intervisie is er voor een ieder die meer inzicht wil in persoonlijke drijfveren en blokkades en in professioneel groepsverband wil kijken naar vraagstukken. Voor degene die de samenwerking in een groep wil verbeteren en inzichten wil hebben voor verstoringen die in de onderstroom spelen en bereid zijn daarbij blokkades bij zichzelf te onderzoeken. Als je je eigen (persoonlijk) leiderschapsvaardigheden wilt vergroten en meer wilt leren sturen vanuit daadwerkelijke gelijkwaardigheid, openheid en het loslaten van eigen oordelen.

Werkwijze

Een intervisiegroep wordt begeleid door de trainer/procesbegeleider. De rol van de trainer is om de groep te helpen met focus en het achterhalen van de vraag onder de vraag: waar gaat het nu werkelijk om. Door middel van het leren stellen van vragen die de onderstroom raken, zicht krijgen op de op een nieuw perspectief of een gedragsverandering. Er wordt gewerkt vanuit de principes van de Wij Zij & Ik systematiek alsmede vanuit het systemisch werken.

Wat leer je?
  • Je bewustzijn en zelfsturend vermogen te vergroten, waardoor het persoonlijk functioneren verbetert
  • Anders naar vraagstukken te kijken, vanuit meerdere perspectieven en invalshoeken
  • Het bieden van ondersteuning op leervragen van collega’s
  • Actief te luisteren op meerdere niveaus
  • Het stellen van verdiepende vragen
  • Vergroten van (persoonlijke) leiderschapsvaardigheden door het creëren van veiligheid, vertrouwen en openheid