Skip to main content

Ik ben een andere Jou is een driedaagse trainingsmodule voor medewerkers die op de werkvloer te maken hebben met integriteitsvraagstukken, de dynamiek van slachtofferschap en daderschap, en die sturing willen geven aan het handelen vanuit hun eigen moreel kompas. Er kan een spanningsveld in jezelf ontstaan als je voor moeilijke keuzes of dilema’s staat in de organisatie en je een keuze moet maken in loyaliteit tussen je eigen waarden en normen en dat wat de organisatie van jou vraagt. Je staat midden in dit spanningsveld en jouw keuzes kunnen je in de positie van zowel dader als slachtoffer manoeuvreren.

Doordat wegkijken en zwijgen vaak nog onderdeel van de organisatiecultuur is, kan het gevoel ontstaan dat je er alleen voor staat. Dit kan versterkt worden door groepsdruk en loyaliteit aan de directe collega’s en de organisatie. De mate waarin jij je veilig voelt en in staat bent om zaken te bespreken, is van invloed op onderliggende processen als vertrouwen, in- en uitsluiten, weerbaarheid, feedback geven en het bespreekbaar maken van onderlinge conflicten. Zowel voor jou als slachtoffer, als voor jou als dader, is het goed hanteren van emoties als boosheid, angst en verdriet een must om te voorkomen dat je jezelf of anderen schade berokkent. Dit vraagt om vertrouwen en veiligheid, zaken bespreekbaar te maken, waarbij zowel je eigen slachtofferschap als je eigen daderschap er mag zijn.

Voor wie?

De trainingsmodule is voor medewerkers die het spanningsveld van integriteit en slachtoffer- en daderschap dagelijks ervaren, die willen leren hoe daarmee om te gaan en sturing willen geven aan hun eigen moreel kompas. Voor medewerkers die willen leren om vanuit verbinding met zichzelf, collega’s en leidinggevende, bij te dragen aan een cultuur van vertrouwen, veiligheid en integriteit. Door (innerlijke) conflicten bespreekbaar te maken, ontstaat er weer een fundament om met plezier je functie effectief uit te voeren.

Werkwijze

Het principe van ervarend leren staat in de training centraal, waarbij de theorie wordt gebruikt om het ontstane bewustzijn onder woorden te brengen. Wij werken vanuit een systeemgerichte benadering waarbij belemmeringen en weerstanden worden onderzocht om sturing te geven aan jouw integriteit en moreel kompas.

Over de trainers

Shielta Ramautarsing en René Moraal werken samen vanuit het geloof in de kracht van de mens en het ontwikkelpotentieel om nog krachtiger te worden. Naast onze professionele kennis, delen en werken wij vanuit onze eigen ervaringen met het thema slachtoffer- en daderschap en het bewust kiezen van eigen leiderschap.

Mogelijke ontwikkelvragen
  • Inzicht in je eigen waarden en normen die sturing geven aan je moreel kompas
  • Bewustwording van je houding en gedrag vanuit identificatie met slachtoffer- en daderschap en hierdoor het maken van andere keuzes
  • Op een constructieve wijze aanspreken, feedback geven en met conflicten omgaan
  • Bij dragen aan vertrouwen en veiligheid, waardoor effectiever wordt samengewerkt
  • Vergroten van veerkracht en werkplezier, waardoor je minder vatbaar bent voor uitval en/of ziekte