Skip to main content

Daadkracht in leiderschap is een driedaagse trainingsmodule voor leidinggevenden die in hun team te maken hebben met herhalende patronen en dynamieken van onveiligheid, ondermijning, pestgedrag, in- en uitsluiting en meer, sturing willen geven aan het effectief functioneren van het team vanuit vertrouwen, veiligheid en integriteit. Als leidinggevende kun je ervaren dat het lastig is om grip te krijgen op medewerkers, om knopen door te hakken, “vuile handen” te maken en voldoende sturing te geven. Je wilt de effectiviteit van het team en het werkplezier van jouw medewerkers verbeteren.

Daadkrachtige leidinggevenden behalen zonder al te veel inspanningen mooie resultaten met hun team. Dit komt omdat zij zich bewust zijn van hun eigen handelen, drijfveren en valkuilen. Je eigen leiderschapsvaardigheden ontwikkel je gedurende je leven, soms bewust, soms onbewust, in je gezin van herkomst, in je werk en privé. In je leiderschap volg je de patronen die je hebt ontwikkeld en jouw gedrag sterk beïnvloeden. Bewustzijn van deze patronen en daardoor andere keuzes durven en kunnen maken, geeft je de vrijheid om voluit in je leiderschap te kunnen staan.

Voor wie?

Voor leidinggevenden die het lef hebben om naar het eigen handelen te kijken en hoe zij belemmerende patronen in hun eigen leiderschap kunnen doorbreken. Voor leidinggevenden die vanuit zelfonderzoek tegenkrachten willen aanpakken om zo de weg vrij te maken voor daadkrachtig leiderschap.

Deze trainingsmodule kan ook in teamverband (bijvoorbeeld directie- of managementteam) worden afgenomen.

Werkwijze

Het principe van ervarend leren staat in de training centraal, waarbij de theorie wordt gebruikt om het ontstane bewustzijn onder woorden te brengen. Wij werken vanuit een systeemgerichte benadering waarbij de dynamieken van slachtoffer- en daderschap worden onderzocht, om tot daadkracht in je leiderschap te komen.

Over de trainers

Shielta Ramautarsing en René Moraal werken samen vanuit het geloof in de kracht van de mens en het ontwikkelpotentieel om nog krachtiger te worden. Naast onze professionele kennis, delen en werken wij uit onze eigen ervaringen met het thema slachtoffer- en daderschap en het bewust kiezen van eigen leiderschap.

Mogelijke ontwikkelvragen
  • Inzicht in en bewustwording van eigen houding, gedrag en de doorwerking hiervan naar de werkvloer
  • Vergroten van effectiviteit van team en medewerkers
  • Bewustwording van eigen dader- en slachtoffer dynamiek en de gevolgen daarvan voor veiligheid, vertrouwen, integriteit en in- en uitsluitingsmechanismen op de werkvloer
  • Bewust kiezen en verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leiderschap
  • Vergroten van daadkracht en eigen autonomie in je eigen leiderschap
  • Conflicthantering en bespreekbaar maken van (ongewenst) gedrag

"mooie inzichten gekregen door met systemische bril naar ons mt te kijken"

Liesbeth van der Duin

"Een fijne inspirerende training die helpt om als team dichter bij elkaar te komen en zo volgende stap te kunnen zetten."

Merel Cabell

"Wat blijken we wakker te liggen van dezelfde zaken. Wat blijken we ver te komen als we het samen doen, wat hebben we een bereidheid ons in te zetten. Wat heb ik een fijn team!"

Christina Woudhuizen