Skip to main content

Anders kijken, meer zien is een driedaagse trainingsmodule voor leidinggevenden, hrm’ers en managers die hun inclusieve leiderschapsvaardigheden willen vergroten. Inclusief leiderschap vraagt van leidinggevenden dat zij in staat zijn om een werkomgeving te creëren waarin medewerkers tot hun recht komen, er aandacht is voor samenwerking en ontwikkelmogelijkheden, en waar de verschillen tussen medewerkers worden benut. Als leidinggevende draag je zorg voor een veilige werkomgeving waarbij medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen.

Voor wie?

Voor leidinggevenden, managers en hrm’ers die willen sturen op processen waarbij iedereen tot zijn recht komt. De eerste stap is bewustwording van je eigen inclusiviteit en uitsluitingsmechanismen. Het leidinggeven vanuit eigen perspectief heeft onbewust gevolgen voor de inzetbaarheid en  en productiviteit van medewerkers. Uit onbegrip, vooroordelen of niet weten, kunnen misverstanden en ongelijkwaardigheid ontstaan.

Bewustwording van je eigen mindset, gedachten en gedrag is de sleutel tot effectieve verandering. Zicht krijgen op andere perspectieven en eigen blinde vlekken, zorgt voor inzicht, begrip en empathie. Andere competenties en kwaliteiten worden ingesloten en benut. Medewerkers worden zonder oordeel tegemoet getreden in een sfeer van veiligheid met ruimte voor kwetsbaarheid en de dialoog.

Werkwijze

Een interactieve training waarbij gewerkt wordt met een veelheid aan oefeningen, gericht op ervaringsgericht leren o.a. vanuit de principes van het Wij Zij & Ik systeem, systemisch werken en de kracht van het eigen verhaal binnen het systeem.

Mogelijke ontwikkelvragen
  • Het inzetten van de relatie met medewerkers als ontwikkelingsinstrument om tot optimale resultaten te komen
  • Oog hebben voor meerdere perspectieven en daarin schakelen
  • Inzicht in de dynamiek van in- en uitsluitingsmechanismen
  • Sturen op processen waardoor iedereen tot zijn recht komt
  • Veiligheid en vertrouwen creëren
  • Omgaan met eigen handelingsverlegenheid
  • Herkennen, erkennen en benutten van verschillen
  • Zicht op eigen blinde vlekken
  • De dialoog voeren om de onderstroom bespreekbaar te maken