Veiligheid en vertrouwen in teams

Veiligheid en vertrouwen vormen het fundament van goed functionerende organisaties en teams. Teamleden durven elkaar aan te spreken, om hulp te vragen en durven het conflict met elkaar aan te gaan over eigen zienswijze, als middel om tot gedragen en duurzame resultaten te komen. Als er veiligheid en vertrouwen is, durven teamleden open durven te zijn over zaken die zij lastig vinden of waar zij fouten maken.

Voor een landelijke organisatie heeft Wij Zij & Ik Coaching en Advies het management team begeleid op deze thema’s.  In mijn aanpak om veiligheid en vertrouwen te creëren richt ik mij op het versterken van de onderlinge relaties door op een diepere laag verbinding te maken met elkaar.