Herkennen van de dynamiek van in- en uitsluiting

Wat weet je van een ander, als je jezelf niet kent?

Een interactieve workshop met als thema het herkennen van de dynamiek van Insluiting en Uitlsuiting. Heb jij daadwerkelijk oog voor de behoeften van anderen. Heb je door dat iedereen, ook jij, een natuurlijke neiging tot oordelen en veroordelen heeft. Het leidt vaak tot het insluiten of uitsluiten van mensen, waardoor groepsvorming ontstaat. Groepsvorming en uitsluiting hebben negatieve effecten op het gedrag van mensen, teams of organisaties. Wil jij kunnen sturen op processen waarbij iedereen tot zijn recht komt? Dan is de eerste stap dat je je bewust wordt van je eigen (voor)oordelen. Mag de ander zijn wie hij is? Hoort zij erbij? Wordt er naar haar omgezien? Of moet de ander meer zijn best doen om mee te mogen doen?

De dynamiek

Meestal ligt angst voor het onbekende ten grondslag aan het in- of uitsluiten van (groepen) mensen. Het leidt tot gevoelens van afgewezen worden, er niet toe doen en geen verbinding kunnen maken. Openstaan voor de ander en talenten benutten betekent dat het vanzelfsprekende wordt losgelaten. Dit stuit vaak op weerstand. Er komt spanning aan de oppervlaktestructuur en de dieptestructuur van een organisatie. Dus spanning die direct waarneembaar is en spanning die in de onderstroom meespeelt. Het is belangrijk dat  juist deze onderstroom wordt herkend en besproken. Daarvoor creëer je ruimte om met elkaar te praten over angsten, twijfels, zorgen en óók verlangens, talenten en ervaringen. De kwaliteit van de dialoog die medewerkers met elkaar aangaan is bepalend voor het lerend vermogen van de organisatie. Iedereen moet zonder oordeel tegemoet worden getreden in een sfeer van veiligheid met ruimte voor kwetsbaarheid.

Wat gaan we doen?

Tijdens de workshop ervaar je hoe snel groepsvorming ontstaat en wat jouw eigen oordelen zijn. Je leert hoe je  daadwerkelijk de ander kan ont-moeten en openstaan voor de wensen en behoeften van anderen. Je leert hoe je het groepsklimaat kunt beïnvloeden waardoor het “anders zijn” een inbedding krijgt. De focus ligt op wat  medewerkers kunnen toevoegen aan het palet van inzichten, competenties en persoonlijkheidskenmerken. Oog hebben voor de daadwerkelijke intenties van talent uit andere categorieën vereist echter kijken en observeren, voorbijgaan aan de eigen vooringenomenheid en vooroordelen. Vanuit je eigen leiderschapsrol ruimte geven aan de ontwikkeling van medewerkers om tot optimale resultaten te komen.

Resultaat?

Aan het einde van de middag heb je meer inzicht in insluiting en uitsluitingsdynamieken. Je hebt handvaten voor de beïnvloeding van groepsvorming.

Voor wie?

Voor coaches, managers, leidinggevenden en HRM-ers van organisaties die een inclusieve organisatie willen zijn, waarbij ruimte is voor ouderen én jongeren, mannen én vrouwen, hetero’s én homo’s,  autochtonen én bi-culturelen.

Ter inspiratie

Lees hier het interview dat ik gaf voor de School voor Coaching over in- en uitsluiting.

Waar en Wanneer?

Data nog nader te bepalen
Tijd nog nader te bepalen
Waar nog nader te bepalen
Investering nognader te bepalen
Aanmelden info@wijzijenik.nl
Vragen U kunt mailen naar info@wijzijenik.nl of
Bellen Shielta Ramautarsing +31 (0)6 – 21 71 31 39
Website www.wijzijenik.nl