Leiderschap Ervaringen

Leidinggeven aan Diversiteit en Inclusie, Rijkswaterstaat 

Saake Buwalda: Shielta heeft het talent om vraagstukken dichter bij jezelf te brengen. Ze nodigt je uit om op zelfonderzoek te gaan. Je ziet een blinde vlek van jezelf en hiermee opent een nieuw perspectief in hoe je de verbinding met de ander aan kunt gaan.


Leidinggeven aan Diversiteit en Inclusie 

Deze workshop vond plaats in opdracht van het A + O fonds Rijk voor medewerkers in de hogere functieschalen met een bi-culturele achtergrond in het kader van het Crossmentoring Programma. De workshop is s zowel gegeven aan de mentoren (directieleden) als aan de mentees.  Onderstaand een overzicht van reacties n.a.v. de workshop:

Amina el Mellahi: Dit is geen standaard verhaal over diversiteit en inclusie. Allemaal nieuwe dingen geleerd. Heel bruikbaar in de interactie. Workshopbegeleider biedt vertrouwen en creëert een open en veilige sfeer.

Kristina Bozic: Dat gevoel dat je maar niet in woorden uitgedrukt krijgt, kan de workshop begeleider maar al te goed vertalen. Zoveel (h)erkenning en rust dat dat geeft. Uiteindelijk realiseer je je alleen maar dat je jouw bi-culturele achtergrond nog verder kan benutten.

Mohamed Rehehaoui: De schematische weergave van de worsteling die een bi-cultureel ervaart zijn herkenbaar en tegelijkertijd een eye-opener.

Varsha Harkisoen: Zeer interessante workshop die meer inzicht en bewustwording creëert ten aanzien van het eigen gedrag en dat van de ander.

Karima Oueddan: Inclusief leiderschap is noodzakelijk voor inclusie op de werkvloer op alle lagen. Deze workshop benadrukt en licht toe waarom en hoe we dat kunnen bereiken.

Augusto de Campos Neto: Wil men veranderen dan dient men bij zichzelf te starten. Start dan met deze workshop.

Bharti Nannan: Een eye-openend programma. Verrijkend voor elke organisatie, leidinggevende en medewerker. Op naar een inclusieve samenleving, met z’n allen.

Anoniem: Goede balans tussen praktijk,  theorie en voorbeelden. De workshop heeft bewustwording gecreëerd en geeft een beeld over hoe om te gaan met botsingen die kunnen ontstaan vanuit andere waarden. Hoe deze om te zetten in kansen! Een prettige workshop die leidt tot mooie inzichten en bewustwording.


 

Leidinggeven aan ziekteverzuim

Een culturele blik op ziekteverzuim. In opdracht van Solid Sense gaf ik deze workshop aan leidinggevenden en re-integratie managers van een grote landelijke overheidsorganisatie.
De workshop is gemiddeld met een ruime 9 beoordeeld. Daarbij werd aangegeven dat de titel de lading niet dekt. Het gaat over de ander kunnen zien, over inclusief leiderschap.

Onderstaand een greep uit de reacties:

– “Zeer waardevol, mooie balans oefeningen en theorie. Heb inzicht in mezelf gekregen en handvatten hoe met medewerkers te communiceren. De workshop was fantastisch en verrijkend.  Deze training niet alleen aanbieden aan leidinggevenden, maar ook aan HR en medewerkers. Trainster is open, persoonlijk, helder en heel prettig”.

–  “Een ieder zou deze workshop moeten volgen om de ander beter te begrijpen, c.q.  in te leven in de ander “.
– “Zeer verrassende workshop. Biedt veel meer inzichten dan alleen een bril op cultureel verzuim. Op veel fronten toepasbaar. Aanrader”!!
– “De workshop geeft inzichten in jezelf en anderen. Het heeft me geleerd en bevestigd dat we met wat meer begrip en bewustwording jezelf en elkaar kunnen verrijken”.
–  “Een ieder zou deze workshop moeten volgen om de ander beter te begrijpen, c.q.  in te leven in de ander “.
– “De workshop brengt inzicht in het handelen/gedrag van mensen en is toepasbaar in het omgaan met mensen op allerlei manieren en niveaus.
– “De workshop geeft veel inzichten  en is zeer praktisch toepasbaar. Trainster was kundig en heel inspirerend”.


 

Opdrachtgever: Elvira Claassen, accountmanager Solid Sens 

‘Als collega binnen het Solid Sense team werk ik regelmatig samen met Shielta, haar professionele aanpak en expertise op het gebied leiderschap, diversiteit en inclusie met als toegevoegde waarde Shielta als mens, haar empathie & het kunnen verplaatsen in ieder mens, het luisteren maakt voor mij het verschil. Het is een bekwaamheid die je raakt omdat Shielta zich op een persoonlijke manier zal inleven in elke situatie waarin zij  niet schroomt om zich kwetsbaar op te stellen’.


Inclusief Leiderschap

Marjan Heitman, Manager HRM, ministerie Infrastructuur en Milieu

‘Shielta Ramautarsing heeft een nuttige, interessante en inspirerende workshop culturele diversiteit gegeven voor de 1e lijn HRM adviseurs. Er werden vooral nieuwe en bruikbare tools aangereikt waar de adviseurs daadwerkelijk in de praktijk mee aan de slag kunnen. Ze kunnen hierdoor meer handvaten meegeven aan de managers in hun verzorgingsgebieden! En kregen tips om (culturele) diversiteit nog meer te laten aanslaan. Al met al een waardevolle workshop van paar uur die je echt op dit thema een aantal stappen verder brengt als adviseur. Zeker aan te raden. Ook geschikt voor managers die daadwerkelijk stappen willen zetten in het leiding geven aan een (cultureel) divers team’.

Sharien Baksoellah, HR-adviseur:  erg leerzaam en een eye-opener voor jezelf en managers.

Djai Murli, HR-adviseur: Shielta heeft veel kennis over en ervaring met het onderwerp interculturele leiderschapsvaardigheden. Een prettige workshop.


 

Leiderschap en ziekteverzuim 

Willemine Ridderhof, Klantmanager Winnock Rotterdam & Breda

Reactie n.a.v. de Workshop Preventie van ongrijpbaar ziekteverzuim vanuit een culturele blik op trauma: ‘Shielta Ramautarsing is trainer, coach én ervaringsdeskundige op het onderwerp PTSS. Zij geeft de toehoorder inzicht in de belevingswereld van westerse -en niet westerse mensen. Dit doet zij aan de hand van duidelijke theorieën. Als uw medewerker vanuit een ander perspectief naar de wereld kijkt, is het belangrijk om daar in het gesprek met hem op aan te sluiten. Dan pas bent u in staat ‘de ander te zien’ en een passende benadering te kiezen. Hierdoor kan verzuim voorkomen worden. Shielta brengt haar verhaal op een rustige en bijna mystieke manier. Het maakt grote indruk bij de aanwezigen!’


Leiderschap en ziekteverzuim 

Workshop Herkennen van trauma’s  op de werkvloer bij (bi-culturele) medewerkers, Dak Kindercentra
Uitgevoerd in opdracht van opdrachtgever Solide Sense.

Ellen de Jong, Senior HR-adviseur: heldere informatie, waaruit de ervaring en deskundigheid van de trainer blijkt.Goed afgestemd op de behoefte van de organisatie en deelnemers.
‘De training heeft ons waardevolle inzichten gegeven. Bij kwesties waar onze medewerkers in de combinatie tussen werk en privé mee te maken hebben, kunnen wij hierdoor in de begeleiding bewuster inspelen op de diversiteit in achtergronden en het omgaan met – traumatische – ervaringen.’
Saskia Vredenberg, unit manager: Blij dat ik heb aangedrongen op een workshop als deze. Bevestigd gekregen hoe waardevol de input ervan is en hoe we (bi-culturele) medewerkers beter kunnen “verstaan”.
Daniëlle Vooys, unit manager: leuk, waardevol, nuttig. Zet aan tot denken en handelen.Connie, unit manager: veel kennis opgedaan over waar gedrag vandaan komt bij bi-culturele collega’s en inzage in ziekteverzuim gekregen. Handvatten gekregen over mijn eigen manier van benaderen van deze collega’s.
Famke Compangen, unit manager: inspirerend, met veel begrip en openheid gegeven.
Marjolijn Groenevelt, unit manager: positieve, informatieve en ook interactieve training.


Coachtraject Inclusief leiderschap 

Henk Meeldijk, DGMI,  Ministerie Ifrastructuur & Milieu
Het is een voorrecht om op kantoor een kandidaat uit de doelgroep hoogopgeleide vluchtelingen te begeleiden. Verschillen geven kleur en inzicht. Zij zijn de basis om  verder stappen te kunnen zetten. Als achtergronden sterk verschillen en cultuurverschillen groot zijn, wanneer versta je elkaar dan echt? Shielta geeft mij stof tot nadenken, ook als ik er van uitging dat iets helder was. Zit er bij het gevoel van kristalhelder dan toch nog een deurtje, een klein luikje misschien? Coachen is dan uitdagen om toch nog een keer op zoek te gaan. En als ik het deurtje of luikje vind en open doe, ziet de wereld er dan toch een beetje anders uit.


 

Coachtraject Inclusief leiderschap 

Isabelle van Steveninck, Interim Programmamanager Provincie Zuid Holland

Shielta heeft mij begeleidt bij het coachen van een statushouder uit Iran die werkervaring bij ons opdoet. Shielta weet goed richting te geven aan jouw rol als coach, biedt nieuwe inzichten in je eigen competenties en is een heel prettige gesprekpartner!


 

Coachtraject nclusief leiderschap 

Monique Bosman, Programma manager, Ministerie Infrastructuur & Milieu

Het ministerie van I & M heeft werkervaringsplekken voor hoog opgeleide vluchtelingen ter beschikking gesteld. Als begeleider van één van deze medewerkers heb ik gebruik gemaakt van het coachingsaanbod van de organisatie, om diversiteit en inclusie op de werkvloer te managen.

Het was een prettig coachingstraject. In de gesprekken speelde Shielta goed in op mijn behoeften en ze toonde voldoende kennis van de ‘problematiek’ van het coachen van de ‘hoogopgeleide vluchteling’. Ik vond Shielta als coach betrokken en persoonlijk, maar ze had ook op een prettige wijze voldoende professionele afstand. Daardoor voelde ik me veilig om vrijuit te spreken en mijn eigen (on)mogelijkheden verder te onderzoeken. Wat mij vooral heeft geholpen is samen met haar de verbinding kunnen leggen tussen inzicht in mezelf en dat wat ik nodig heb om zelf iemand te kunnen coachen.


Opdrachtgever Inclusief Leiderschap  

Trees Zuijderwijk, doelgroepencoördinator, Provincie Zuid Holland

Shielta Ramautarsing is werkzaam bij PZH als externe coach voor  mentoren die een statushouder begeleiden op een werkervaringsplaats. Ook in 2017 gaat Shielta deze en nieuwe mentoren begeleiden. Shielta wordt omschreven als een prettig en deskundig persoon. Empathisch en invoelend, die snel een beeld heeft van mensen en situaties. Door goed door te vragen komt zij snel tot de kern van zaken. Haar adviezen worden serieus genomen en indien mogelijk nageleefd/uitgevoerd. Door met haar te sparren en of spiegelen ontstaat er meer en sneller inzicht en/of overzicht, hetgeen als zeer prettig ervaren wordt. De mentoren gaan graag naar een bijeenkomst met haar, omdat het hen ook verder brengt als persoon en niet alleen als functionaris.


Teamontwikkeling Donna Daria 

Ireny Pinton: De confrontatie aangaan met jezelf is moeilijk en ongemakkelijk. Echter het besef dat je Zelf meer regie hebt en bepalend bent is goud waard. En dat leer je tijdens deze training.

Joyce Adams: Shielta is een goede trainer/coach, die inzicht heeft in groepsprocessen.

Anneke VereijkenShielta gebruikt leuke onverwachte oefeningen, die verrassende uitkomsten  opleveren.

Rabia Orhan: ik raad het iedereen aan om dit soort trainingen te krijgen. Je wordt er wijzer van. Veel kennis opgedaan. Kennis is macht, maar kreeg ook stukje rust door de training.