Presentatie 20 nov 2017

Lancering in Theater Vaillant, Schilderswijk Den Haag

Op 20 november 2017, Internationale dag van de Rechten van het Kind, heb ik mijn boek gepresenteerd in Theater de Vaillant, in de Schilderswijk in Den Haag.
Ik ben geboren in de Schilderswijk  en vond het mooi om daar waar mijn eigen verhaal is begonnen kracht, licht en verbinding terug te brengen.

 

 

 

Internationale dag van de Rechten van het Kind
Het is geen toeval dat het boek op 20 november is gelanceerd. Alleen al in Nederland zijn bijna 120.000 kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling. Kinderen die het recht hebben om kind te mogen zijn. Alle kinderen waar ook ter wereld hebben dit recht. In het Verdrag voor de rechten van het Kind zijn rechten opgenomen zoals het recht op bescherming, op liefde, op veiligheid, het recht om te mogen spelen, het recht op een eigen mening. Mijn rechten zijn als kind ook geschonden en lang heb ik daarover gezwegen. Een taboe heeft een destructief effect en verergert echter het trauma dat je bij je draagt. Heling begint door te erkennen en kunnen praten over wat je is overkomen. Het proces waar je doorheen gaat wordt vrijwel nergens beschreven, om deze reden deel ik mijn autobiografisch verhaal, waarin ik dat proces wel beschrijf. Ik wil anderen die zich hierin herkennen inspiratie en kracht aanreiken, door te laten zien dat het mogelijk is om eruit te komen. ook biedt het handvatten voor ouders, docenten, hulpverleners, leidinggevenden en leiders.

Passend Onderwijs en risicoleerlingen
In mijn leven maakte een docent het verschil voor mij. Onderwijs speelt een belangrijke rol in het herkennen van risicoleerlingen en de begeleiding daarvan. |
De stellige overtuiging van Waheeda Amirkhan is dat in elk kind een parel schuilt.  Talenten en kwaliteiten worden soms niet herkend, doordat het kind teveel belast met andere zaken. Ik ben dan ook dankbaar dat het voorwoord is geschreven door Waheeda Amirkhan, directeur Voortgezet Onderwijs en projectleider Landelijk project Risicoleerlingen.
Tijdens de lancering heeft zij aandacht besteed aan de rol van het Passend Onderwijs en het bieden van een veilige omgeving voor de leerling, zodat deze zich optimaal kan ontwikkelen. Wat nog meer van belang is als de veiligheid in de thuissituatie ontbreekt.

 

Slachtofferschap en daderschap
Een van de thema’s uit mijn boek is het zijn van slachtoffer en van dader. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. We hebben de keuze of we slachtoffer willen blijven, dader worden of daaruit stappen. René Moraal, mijn samenwerkingspartner op dit thema, hield een mooie presentatie, waarbij hij inging op de keuze die je hebt ten aanzien van slachtofferschap en daderschap, alsmede het effect ervan. De keuze die je maakt, werkt op vele fronten door in je gedrag.
Het is een actueel thema met een dynamiek die ook in veel organisaties en in de maatschappij speelt met name bij thema’s als diversiteit en inclusie, insluiting en uitsluiting,macht en onmacht. Mede vanuit onze eigen ervaringen met de thema’s slachtofferschap en daderschap geven René en ik trainingen, workshops en coaching binnen organisaties op deze thema’s.

 

Migratie en trauma
In mijn boek ga ik tot vier generaties terug naar de levens van grootouders en overgrootouders. Wat ik laat zien is dat een dubbele migratie, twee migraties binnen vier generaties, zijn sporen heeft achtergelaten.
Mijn ouders, grootouders en overgrootouders zijn voornamelijk aan het overleven geweest om plaats en positie in de maatschappij veilig te stellen. Ik laat zien hoe die leidt tot allerlei vormen van geweld en trauma als dit overleven emotioneel niet is verwerkt. Tevens ga ik in op de positie van de vrouw, onder ander in relatie tot de migratie.

 

 

 

Laat het licht in je hart schijnen
Door mijn eigen genezingsproces te doorlopen ging het licht weer schijnen in mijn hart.
Ik zie het als mijn missie om anderen te ondersteunen om het licht ook weer in hun hart te laten schijnen.
Of zoals Waheeda in het voorwoord schrijft naar de woorden van Eckhart Tolle: “Licht geef je door, door licht te zijn”.
Symbolisch hebben we het licht rond laten gaan in een lotus. Vanuit de modder groeit en bloeit deze prachtige bloem.