Voorbij de werkelijkheid van jezelf, begint de werkelijkheid van de ander

De documentaire “Wit is ook een kleur” van Sunny Bergman laat zien hoe het eigen perspectief leidend is in hoe “de ander” tegemoet wordt getreden. Datgene wat je kent, wat je referentiekader vormt, maakt dat er onbewust vooroordelen optreden. In de documentaire wordt het aangeduid met racisme, iets wat vaak een negatieve lading heeft en opzet suggereert. Op Wikepedia wordt racisme als volgt omschreven:

de opvatting dat ras de belangrijkste bepalende factor is van menselijke eigenschappen of vermogens, en dat raciale verschillen de basis vormen van de inherente superioriteit of inferioriteit van een bepaald ras boven een ander ras”

Racisme is dus niet iets dat per definitie opzettelijk en bewust plaatsvindt. Hoe subtiel opvattingen gevormd worden, waardoor er  onbewust een superieure houding ontstaat, laat de documentaire met pakkende voorbeelden zien. Het mechanisme speelt in elk mens en uit zich vaak in kleine, alledaagse dingen. De ene keer ben jij degene die uitgesloten wordt, omdat je te maken krijgt met een meerderheid die een ander perspectief hanteert en daardoor vanuit superioriteit uitsluit. De andere keer zit je zelf in een setting waar jouw eigen perspectief leidend is en beschouw je deze als universeel.

Onbewuste uitsluiting en (voor)oordelen vindt ook in organisaties plaats en werpt obstakels op in het benutten van al het potentieel van medewerkers. Wij geven leidinggevenden inzicht in de rol die ze bewust of onbewust spelen, doordat hun perspectief leidend is. Door dit inzicht ontstaat er meer begrip en worden andere competenties en gedragingen ingesloten en benut. Bewustwording van je eigen (superieure) mindset maakt dat je je eigen gedachtenprocessen en gedrag kunt onderzoeken. Zicht krijgen op andere perspectieven en eigen blinde vlekken zorgt voor verbinding. Door hier oog voor te hebben en het gesprek aan te gaan met “de ander” komt de dialoog tot stand. De ander wordt niet langer ontkent of uitgesloten maar mag er ook zijn.

Hierdoor ontstaat er energie en vertrouwen, basisvoorwaarde voor een organisatie om tot vernieuwingen en creativiteit te komen en het potentieel aan kennis, talenten en vaardigheden dat beschikbaar is te benutten. Kortom zicht krijgen op je eigen perspectieven en blinde vlekken is essentieel! Dit is precies de meerwaarde van  Wij Zij & IK Coaching en Advies. Vanuit eigen ervaringen wordt sociaal en cultureel kapitaal ingezet om vanuit meerdere perspectieven te formuleren, schakelen en te verbinden.

NPO 2 “Wit is ook een kleur” Sunny Bergman