De mechanismen van dader-en slachtofferschap (h)erkennen.

Samen met René Moraal organiseren wij op 22 en 23 november a.s. bij de School voor Coaching deze prachtige ontdekkingsreis. Je gaat op zoek naar de wijze waarop je je verbindt met jezelf en de ander. Je onderzoekt daarbij jouw waarden en normen, jouw referentiekader vanuit je gezin van herkomst en je levenservaring.

Welke in- en uitsluitingsmechanismen spelen bij jou?

Hoe verhoud je je tot dader- en slachtofferschap?

Door je bewust te worden van je patronen en overlevingsmechanismen en te weten waar deze vandaan komen, leer je om bewust keuzes te maken.

JE KUNT PAS INSLUITEN, ALS JE WEET WAT JE IN JEZELF UITSLUIT!

Geef je op via School voor Coaching