Met cross mentoring naar een diverse en inclusieve Rijksoverheid

Medewerkers met een migratieachtergrond zijn bij de Rijksoverheid beperkt vertegenwoordigd in de hogere schalen. Ook is er een grote vrijwillige uitstroom van deze mensen. De Rijksoverheid is daarom gestart met het programma Cross Mentoring.

Het programma Cross Mentoring koppelt talenten met een migratieachtergrond (mentees) aan ervaren medewerkers van een ander ministerie (mentors). Zij hebben een jaar lang een-op-een mentoringsgesprekken. De doelstelling van het programma is tweeledig, namelijk het creëren van een diverse en inclusieve organisatie en het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid door de ontwikkeling van zowel mentee als mentor.

Wij  Zij & Ik Coaching en Advies is bij dit project betrokken. Zij heeft  zowel  voor de mentees als de mentoren de workshop Inclusief Leiderschap verzorgd,  waarbij de Wij Zij & Ik methodiek js uitgelegd als bril om mee te kijken (zie ook ervaringen ). In deze methodiek wordt o.a. ingegaan op waarden en normen die het gedrag bepalen, waar je loyaal aan bent, het perspectief en de  context van waaruit je kijkt en waar je je mee identificeert. Tevens  coacht zij in één op één gesprekken de mentoren op hun inclusieve leiderschapsvaardigheden.