HEMA, bedankt voor het zichtbaar maken!

Inspelen op de markt en de multiculturele samenleving, dat is wat de HEMA moet hebben gedacht toen zij besloot om zich te wagen aan het op de markt brengen van roti. Ik heb ik er hartelijk om gelachen toen ik de advertentie “Roti met Rijst onder ogen kreeg. Hier was duidelijk iets misgegaan. Want het hoofdingrediënt, Roti, ontbrak. Bovendien werd het aangeduid als een Creools gerecht, terwijl de roti van origine uit India komt. Hoe kan het dat de Hema deze blunder maakte?

Diversiteit en inclusiviteit
Ik hou me al geruime tijd bezig met het onder de aandacht brengen van diversiteit en inclusiviteit in organisaties. Diversiteit in een organisatie betekent dat alle groepen, jong – oud, man – vrouw, hetero – homo, mono- cultureel en bi-c
ultureel vertegenwoordigd zijn. In een ideale situatie zijn in alle lagen van de organisatie alle doelgroepen aanwezig.

In de praktijk zie je echter dat hoe hoger je in de top komt, hoe minder deze diversiteit aanwezig is en hoe meer de mensen op elkaar beginnen te lijken. En zelfs als een organisatie wel divers is, dan nog is het geen vanzelfsprekendheid dat alle talenten van medewerkers worden benut. Vaak wordt juist verwacht dat “de minderheid” zich aan de gangbare, vaak ongeschreven, regels aanpast van “de meerderheid”. Dominante opvattingen over competenties en kwaliteiten maken dat minder gangbare competenties en kwaliteiten vaak niet worden herkend, erkend en dat niet iedereen een gelijkwaardige positie heeft. Pas als er sprake is van daadwerkelijke gelijkwaardigheid, pas dan is er sprake van inclusie. Ik heb zo een vermoeden dat de Hema wel een diverse organisatie is, maar nog geen inclusieve organisatie. Was zij een inclusieve organisatie geweest, dan had zij de kennis en kunde van medewerkers met een Hindoestaanse achtergrond benut en gevraagd om mee te denken voor hun nieuwe product “Roti met Rijst”.

Creativiteit en zichtbaarheid
Dat
de HEMA een behoorlijke blunder maakte, bleek wel uit de reacties op facebook en twitter. Velen staken de draak op zeer creatieve en humoristische wijze. Alleen al het feit dat er zoveel creativiteit loskomt is winst, één van de kenmerken van inclusiviteit. Want met een bi-culturele achtergrond kan je namelijk vanuit meerdere perspectieven denken en daardoor de donut met sambal of kwie kwie met uitjes bedenken.

Helaas constateerde ik dat het misslaan van de plank, ook tot reacties leidt waarbij het wij – zij denken op een negatieve manier wordt benadrukt. De toon van deze berichten is niet al te vriendelijk, maar blijkbaar mag dat op social media. De nadruk wordt gelegd op het verschil in plaats van dat er gekeken wordt naar wat ons bindt en welke winst er uit deze situatie te halen is. Het feit dat de HEMA wil inspelen op dit marktsegment en iets van een doelgroep op de markt wil brengen is lovenswaardig En net als iedereen een fout kan maken en mag falen, mag ook de Hema stralend falen.

Winst
Voor mij is de winst dat de Hindoestaanse doelgroep eens een keertje in het nieuws is geweest en zichtbaar wordt. Want de Hindoestaanse doelgroep is een
geïntegreerde bevolkingsgroep, die voor weinig overlast of problemen zorgt. Kenmerken waardoor we in de samenleving onzichtbaar zijn, terwijl er veel zou kunnen worden geleerd van de wijze waarop de Hindoestanen in Nederland hun eigen identiteit vormgeven en tegelijkertijd integreren. Een inclusieve samenleving zou deze kennis, de kwaliteiten en talenten benutten om te verbinden en bruggen te bouwen. Helaas is de Hindoestaanse doelgroep voor de media niet spectaculair en sensationeel genoeg en zal zij eerst een blunder moeten begaan voordat ze van nieuwswaarde is. Dus HEMA, bedankt voor het zichtbaar maken!