Skip to main content

Inclusie raakt jouw bestaansrecht

Wat betekent dat voor jou?

FEBRUARI 2021 – DOOR SHIELTA RAMAUTARSING

Op maatschappelijk niveau is er groeiende aandacht voor een diverse en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen meetelt en meedoet, waar er sprake is van gelijkwaardigheid, waar er ruimte is om de ander te ont-moeten en waar je kunt zijn wie je bent. Dit begint niet bij een verandering op institutioneel niveau, maar bij een verandering in jezelf. Hoe kan je inclusief zijn als er nog stukken zijn die jou weerhouden om te zijn wie je bent of die jou ervan weerhouden om in verbinding te staan met de ander.

Als je geen invulling kunt geven aan het leven vanuit jouw bestaansrecht, dan kost dat veel energie. Energie die gaat zitten in het onderdrukken van delen van jezelf, om zodoende toch in verbinding te blijven met de ander, of je juist af te zetten tegen de ander.

Wat als je nu de energie die je gebruikt om weg te stoppen en af te zetten anders inzet. Deze benut om jouw doel in dit leven te volgen, om te bereiken waar jouw hart sneller van gaat kloppen, overeenkomstig met jouw bestaansrecht. Dit vraagt debereidheid een transformatieproces te ondergaan. In dit proces maak je contact met wat er in jezelf is uitgesloten.

‘Je kunt pas insluiten als je weet wat je in jezelf uitsluit’

Hoe inclusief ben je (naar) jezelf? En wanneer kun je dat zijn naar anderen? Wat wordt er uitgesloten in jezelf? Welke wonden zijn er en hoe diep zit de pijn? Durf je contact te maken met deze delen om ze te transformeren?

Als we het over inclusie hebben, is dit transformatieproces een stap die vaak wordt overgeslagen. Terwijl zicht hebben op eigen uitgesloten stukken essentieel is om inclusie te kunnen uitdragen. De stukken die we in onszelf uitsluiten verhinderen het werkelijk in contact staan met onszelf en de ander. Het vraagt om een veilige en vertrouwde omgeving om dit aan te kijken.

De energie die hierdoor vrijkomt wordt dan niet langer onderdrukt, maar aangewend voor wat jij te brengen hebt. Inclusie gaat dan ook in de eerste plaats over jouw bestaansrecht en de mate waarin je in staat bent in contact te zijn met jezelf, inclusief de stukken die je in jezelf uitsluit. In contact zijn met jezelf, betekent dat je in staat bent vanuit daar te verbinden, te communiceren wat je nodig hebt en te staan voor wat jij te brengen hebt.

Transformatie in beweging
Door transformatie op het individuele niveau, is er een transformatie op institutioneel niveau en in de maatschappij mogelijk. Vanuit buitenaf inclusie opleggen, zonder de stap naar binnen te maken, betekent opnieuw hardnekkige patronen voeden, zeker op institutioneel niveau. Het transformatieproces zet in beweging.

Stel je eens voor wat je samen kan bereiken op het moment dat je elkaar niet tegenwerkt, maar daadwerkelijk gebruikt maakt van hetgeen ieder te brengen heeft. Een geconditioneerde organisatie zal handelen vanuit regels, voorbij het menselijke aspect. Een organisatie die durft te handelen vanuit de transformatie op individueel niveau creëert een gewenste beweging naar inclusie.

Meer weten?
Wij Zij & Ik biedt​ ​inclusief (persoonlijk) leiderschapsmodules​ ​en​ ​individuele coaching voor leidinggevenden en medewerkers.

Benieuwd naar mijn aanpak? Neem contact op voor extra informatie: info@u183058p267841.web0162.zxcs-klant.nl​ of tel: 06 21713139.