Fatima Ackhar, oprichtster van het Rolmodellen Bureau zal op 4 juni a.s.haar levensverhaal delen in het Vadercentrum Den Haag. In haar eigen leven heeft zij een rolmodel gemist waar zij zich in kon herkennen. Fatima heeft gependeld tussen twee culturen en had moeite haar weg daarin te vinden. Zij heeft een heel proces doorgemaakt om haar eigen identiteit te ontdekken en inmiddels omarmt zij haar biculturele identiteit. Daarmee werd zij zelf het rolmodel.

Geïnspireerd door haar eigen persoonlijke en werkervaringen, wil zij een grotere bijdrage leveren aan een betere wereld en heeft zij het Rolmodellen Bureau opgericht. Zij ziet rolmodellen als leiders die voorop lopen om anderen te inspireren en in beweging te krijgen. Doordat rolmodellen al een pad bewandeld hebben, dragen zij bij aan het vergroten van bewustwording, zodat er een positieve verandering op gang kan komen. Fatima zet rolmodellen als lichtend voorbeeld in voor onze samenleving en wereld.

Het interview met Fatima is onderdeel van het project Levensverhalen vol Veerkracht. D.m.v. interviews wordt kracht zichtbaar gemaakt waar mensen over beschikken en die nog te vaak onzichtbaar blijft. Door het delen van levensverhalen worden anderen geïnspireerd, het draagt bij tot ontmoeting en verbinding. Als we geraakt worden door het verhaal van de ander, zitten we minder in het oordeel en zijn we meer in staat om de ander te omarmen vanuit empathie en compassie.