De Kracht van Vrouwen

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien
Mahatma Ghandi

 Iedereen – man en vrouw- heeft mannelijke en vrouwelijke  energieën in zich. Deze twee energieën moeten in evenwicht zijn. Als deze energieën in balans zijn, voel je je zelfverzekerd, krachtig en zit je lekker in je vel. Vrouwelijke energieën zijn invoelend vermogen, spiritualiteit, geduld, zachtheid, ontvankelijkheid, warmte, liefde, eenheid verbondenheid en intuïtie. Mannelijke energieën zijn intellect (ratio), expansiedrang, daadkracht en temperament. Is de mannelijke energie niet in balans dan uit zich dat in agressie, hardheid, dominantie, machtswellust en ego. Is de vrouwelijke energie niet in balans dan uit zich dat in onderdanigheid, onzekerheid, valse bescheidenheid, verlies van contact met je vrouw zijn en angst. Ben je uit balans dan is het gevolg dat je je niet echt zelfverzekerd voelt, weinig eigenwaarde hebt en je continu tegen dezelfde patronen en blokkades aanloopt.

Signalen van onbalans zijn stress, vermoeidheid, innerlijke conflicten. Het zijn allemaal oorzaken waardoor er blokkades optreden en de energie niet meer stroomt. Dat is fysiek merkbaar. Klachten treden bij vrouwen vooral daar op waar je vrouw-zijn zich in je lichaam bevindt: met name in de bekken en onderbuik.

Door de eeuwen heen heeft de mannelijke energie de overhand gehad. Met als gevolg dat vrouwen in vele culturen onderdrukt zijn: maatschappelijk, geestelijk, fysiek en seksueel. De onbalans tussen de mannelijke energie en vrouwelijke energie heeft desastreuze gevolgen gehad voor vrouwen. Vrouwen proberen zich aan te passen en zoeken al eeuwen een antwoord op de vraag hoe ze – in de wereld vol mannenenergie – het beste kunnen functioneren. Hier is grote verwarring ontstaan onder vrouwen en zijn ze het contact met zich zelf kwijtgeraakt. Op het moment dat we het contact met onszelf verliezen, verliezen we ook het contact met ons vrouw zijn. En daarmee verliezen we het vertrouwen en de richting in het leven. Gelukkig is daar wat aan te doen om (weer) de zelfverzekerde en daadkrachtige vrouw te worden, die leeft vanuit liefde en kracht: weer contact maken en in verbinding staan met de vrouwelijke energie en vrouwenkracht.

Vrouwenkracht staat voor mij voor de kracht van de vrouw om op te staan (al dan niet met hulp) en zichzelf te helen, om weer in contact te komen met haar oerkracht. De oerkracht van vrouwen is verbonden met moeder aarde. Vrouwen staan meer dan mannen in verbinding met de natuur, met moeder aarde, alleen al doordat we in staat zijn om leven te scheppen in ons lichaam. Maar er is ook een rechtstreekse verbondenheid met de Kosmos en met de Bron waar we allen uit zijn voortgekomen. Niet voor niets wordt in vele religies de godin gezien als fundament van de wereld, de basis waaruit de mensheid zich ontwikkelde.
Als je weer gaat leven vanuit het contact met je vrouwelijke natuur, zal je zelfvertrouwen en eigenwaarde toenemen. Je zult zelfverzekerder worden en meer in contact komen met wie je bent en wat je gelukkig maakt. Je zult daardoor ook weer leiding en verantwoordelijkheid gaan nemen voor je eigen leven en stappen durven zetten in het realiseren van je dromen en vooral het vinden van je levensbestemming.

Ik geloof erin dat door jezelf te helen, je ook je omgeving kan helen. Eén van de grootste krachten van vrouwen is het delen van ervaringen, gevoelens en inzichten. Vroeger was het normaal dat vrouwen regelmatig bijeen kwamen om elkaar te steunen, te inspireren en om hun wijsheid te delen. Nu wordt nog wel eens vergeten wat de toegevoegde waarde hiervan is. We denken vaker dat we er alleen voor staan. We vragen minder om hulp, uit schaamte, onzekerheid, angst, of misschien gewoon, omdat we ervan overtuigd zijn dat we het zelf moeten kunnen oplossen. Terwijl juist in moeilijke tijden vrouwen elkaar kunnen steunen en inspireren.
Als je meer geheeld bent en daardoor meer in verbinding bent met je hart en kracht werkt dat aanstekelijk op anderen. Die heling bij jezelf werkt door op je partner, kinderen, vrienden…. En met elkaar helpen we de wereld, onze planeet, onze moeder aarde.

Vrouwen zijn in staat om het verschil te maken in de wereld door het inzetten en uitdragen van liefdevolle kracht. In een wereld die op dit moment geteisterd wordt door oorlogen en geweld (ook dicht bij huis, denk aan huiselijk geweld, kindermishandeling, strijd in relaties, opvoedingsproblemen etc), is het een roeping om onze stem en hart in te zetten, om te helen wat er geheeld moet worden. Dat kunnen we alleen als we zelf geheeld zijn. Ik zie het als mijn missie om daar aan bij te dragen en doe dat o.a. door vrouwen weer in contact te laten komen met hun oerkracht.

Op 3,  4 en 10 oktober vindt de training Vrouwenkracht plaats. Er zijn nog plaatsen vrij. Voor meer info klik hier