Dromen over Verbinding, gelijkwaardigheid en dialoog

 

Om de “verbinding” met anderen te behouden moeten we “uitgaan van gelijkwaardigheid en meer de dialoog met elkaar aangaan”. Verbinding, gelijkwaardigheid en dialoog, drie begrippen die veelvuldig genoemd worden in de vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. De dialoog aangaan betekent dat je openstaat voor de ander en dat het vanzelfsprekende wordt losgelaten. Vaak komt hier weerstand bij kijken. Er komt spanning die direct waar te nemen is en spanning die in de onderstroom meespeelt. Het is belangrijk dat  juist deze onderstroom wordt herkend en besproken. Het is een opgave die door de verharding en polarisatie in de maatschappij er niet makkelijker op wordt. Hoe kan je verbonden blijven met elkaar als je omringt wordt door boodschappen van angst?

angst 11

Welke bril zet je op?
Angst voor de ander. De ander die we met argusogen gaan bekijken. Er is steeds meer sprake van een Wij tegen Zij. De vraag is wat doe Ik als individueel persoon. Je hebt namelijk geen directe invloed op het handelen van de ander. Indirect kan je eigen handelen echter van grote invloed zijn. Zeker als je daarbij handelt vanuit wat je hart je ingeeft. Een krachtig voorbeeld vind ik de man die na de aanslagen in Parijs zijn piano meesleept en het lied Imagine zingt. Een daad van hoop en liefde, recht vanuit het hart. Dat is precies waar je invloed zit. Je hebt de keuze om door de bril van wantrouwen te kijken, of de bril van empathie op te zetten, want empathie is de sleutel tot succesvolle verbinding.

De bril van empathie
Als je naar de ander kunt kijken door de bril van empathie en je eigen oordelen opzij kunt zetten, stel je mensen in staat om te mogen zijn wie ze zijn. Dan komt er ruimte voor het feit dat er niet maar één waarheid is, maar dat er meerdere waarheden naast elkaar kunnen bestaan. Het vormt de basis om de dialoog met elkaar aan te gaan. Die dialoog die nodig is om de verbinding met elkaar te behouden of te herstellen. Misschien ben ik een dromer, maar veranderingen ontstaan doordat we ons kunnen verbeelden dat ze mogelijk zijn.  Iedereen heeft zijn eigen dromen die we niet mogen opgeven. Ik ben benieuwd wat jouw droom is