Diversiteit in organisaties

Als je inhuurt wat je hebt, krijg je wat je al had.

Wat hebben organisaties aan diversiteit?

We leven in een samenleving die uit vele culturen bestaat. Organisaties merken dit, ze worden meer divers en teams bestaan vaak uit werknemers vanuit vele werelddelen. Bij de klanten zie je eenzelfde ontwikkeling. Dus is het belangrijk dat managers zich daadwerkelijk kunnen verplaatsen in de behoeften van de werknemers en klanten. Hoe wil de organisatie er in de toekomst uitzien en hoe wordt dit bereikt in de divers samengestelde omgeving? Om goed op de toekomst te kunnen inspelen is het raadzaam om mensen uit de diverse doelgroepen niet alleen op de werkvloer, maar ook in het management en bestuur vertegenwoordigd te hebben. Onderzoek toont aan dat veel problemen bij het werven, selecteren en behouden van divers talent samenhangt met ingesleten patronen. We huren veelal in wat we al kennen, waarbij leidend is wat men herkent en wat het meest lijkt op het eigen profiel. Zo resulteert een optelsom van vaardigheden die meer van hetzelfde oplevert.
Wat betekent die veelvoud aan culturen, achtergronden en gewoonten voor het benutten van de individuele competenties van de medewerkers en voor de organisatiedoelstellingen? Hoe is hier een strategisch voordeel van te maken voor uw organisatie?

De voordelen van diversiteit op een rij gezet

  • Meer ideeën – door de heterogeniteit zijn er meer invalshoeken.
  • Ideeën die van hogere kwaliteit zijn –  door de heterogeniteit worden ideeën vaker ter discussie gesteld en discussie betekent in veel gevallen een kwaliteitsverhoging.
  • Snellere innovatie – diversiteit vergroot de hoeveelheid ideeën.
  • Betere groepsprestatie – voorwaarde is dat er ruimte is voor diversiteit en er geen sprake is van sterke subgroepvorming.
  • Betere client- en marktgerichtheid – diversiteit– Maakt dat andere typen klanten en hun behoeften aan belang winnen.
  • Betere risicospreiding – Er worden meer klantgroepen aangesproken.