Diversiteits management

Onder het oppervlak zit een veel groter verlangen dat vaak niet wordt opgemerkt.

Diversiteitsmanagement
vraagt om leiderschap en sturing.

Organisaties die zich verbinden met diversiteit stuiten vaak op weerstand. Niet iedereen vindt het prettig dat zaken worden veranderd. Er komt spanning aan de oppervlaktestructuur en de dieptestructuur van een organisatie. Dus spanning die direct waarneembaar is en spanning die in de onderstroom meespeelt. Bij diversiteitsmanagement is het belangrijk dat juist deze onderstroom herkend en besproken wordt. Dus ruimte creëren om met elkaar te mogen praten over angsten, twijfels, zorgen én ook verlangens, talenten en ervaringen. De kwaliteit van de dialogen die medewerkers met elkaar aangaan is bepalend voor het lerend vermogen van de organisatie. In zo een dialoog krijgt iedereen de kans om zonder oordeel tegemoet te worden getreden. Ruimte voor kwetsbaarheid, zonder dat posities en invloed opgeheven moeten worden, zodat minder direct zichtbare of herkenbare competenties van medewerkers ook ontdekt en gezien worden.

Diversiteitsmanagement vergroot zowel de kennis als de vaardigheden van managers en medewerkers. Medewerkers en manager leren daarbij goed samen te werken. Niet ondanks de verschillen, maar dankzij de verschillen. Zo is het mogelijk om een team  te creëren, met vrije en onafhankelijke medewerkers die durven uit te komen voor wie ze zijn.