Diversiteit

‘Alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen en waarin ze elkaar kunnen aanvullen.
 Het gaat om het vermogen om vanuit verschillende invalshoeken samen naar problemen te kijken.’

In situaties waar diversiteit een rol speelt treden steeds dezelfde patronen op. Mensen hebben oordelen over het beeld dat ze hebben van een ander. Het nadeel daarvan is dat mensen hun beelden vaak wegstoppen in plaats van ermee te leren omgaan. Maar als de beelden worden erkend (ook in de vorm van vooroordelen en verkeerde inschattingen) dan kan het nadeel wellicht in een voordeel worden omgebogen. Het gaat erom om gedrag en gedachten die van nature niet bij de eigen denkbeelden passen, toch te omarmen en binnen te halen. Het hebben van oordelen gebeurt vaak (maar niet uitsluitend) in relatie tot de factoren geslacht, leeftijd, etnische herkomst.

Lees verder over