Diversiteit en inclusie

Wij bieden
coaching, trainingen en workshops om diversiteit en inclusie in uw organisatie op een effectieve manier vorm te geven. Wij richten ons o.a. op:

  • bewustwording van belang van diversiteit en inclusie;
  • zicht krijgen op eigen vooroordelen, in- en uitsluitingsmechanismen en blinde vlekken;
  • werving, selectie, doorstroom en behoud van medewerkers, herkennen van competenties en talenten;
  • diversiteitsprofielen van leidinggevenden, medewerkers, teams en organisatie.

Diversiteit
Diversiteit is de kwantiteit van de verschillende doelgroepen die in de organisatie aanwezig zijn,
dusdanig dat het vanzelfsprekend is.

Inclusie
Inclusie is de kwaliteit die in de organisatie aanwezig is om met
diversiteit om te kunnen gaan. Bij inclusie is er:

  • een bewustzijn onder de medewerkers van een organisatie aanwezig, inclusief sensitiviteit, waardoor elke mening meetelt;
  • en werkwijze zijn waar alle aanwezige talenten worden benut en niemand wordt ‘excluded’ dan wel uitgesloten
  • de leiders zijn open, stimulerend en coachend, waardoor een uitwisseling plaatsvindt van verschillende perspectieven;
  • er heerst geen angst en afrekencultuur;
  • mensen respecteren elkaar en culturele en genderverschillen worden omarmd.