Skip to main content

Eind vorig jaar beleefde de Hindostaanse gemeenschap zijn eigen #MeToo-moment. Een aantal vrouwen uit de gemeenschap stond op om te vertellen dat een bekende maatschappelijk werker, die was genomineerd voor een emancipatieprijs, hen had betast of zelfs verkracht. Dat was opmerkelijk, want onder Hindostanen is seksueel misbruik eigenlijk onbespreekbaar. Maar er lijkt nu een nieuwe generatie vrouwen te zijn opgestaan die zegt: wij zwijgen niet langer.

Hindostaanse vrouwen komen niet vaak in het nieuws, hun integratie lijkt een succesverhaal: ze zijn vaak goed opgeleid en nemen volop deel aan de arbeidsmarkt. Maar er is een keerzijde. “Thuis hebben ze nog vaak te maken met een cultuur waarin de man bepaalt en de vrouw volgzaam moet zijn,” zegt Anita Nanhoe (46), onderzoeker sociale vraagstukken bij de gemeente Rotterdam. Zij ondersteunde vorig jaar de vrouwen die zich uitspraken, samen met de bekende Pakistaans-Nederlandse vrouwenactiviste Shirin Musa.

Oorspronkelijk gepubliceerd in Opzij, voor het volledig artikel klik hier.