Verbindend Leiderschap

Inclusieve samenleving

 • Hoe ga je om met waarden en normen, gedrag en cultuur
 • Gaat over alledaagse omgangsvormen
 • Openstaan voor ideeën en meningen
 • Zien en benutten van talenten
 • Eigen (onbewuste) oordelen herkennen
 • De ander willen ontmoeten

Wat is er nodig

 • Wederzijds respect
 • Openheid en nieuwsgierigheid
 • Over eigen grenzen willen kijken
 • LEF: Luisteren, Empathie en Flexibiliteit
 • Omgeving creëren die veiligheid biedt
 • Loskomen van sociale druk en je eigen plek innemen
 • Kunnen zien van de kracht van de ander

Verbinden

 • Van je eigen perspectief naar de ander kunnen zien
 • De ander écht ont-moeten
 • Iedereen is in de kern gelijk
 • Leiden vanuit compassie, dialoog en begrip

culturele diversiteit

Verbindend Leiderschap = de dialoog met elkaar aangaan en loskomen van hokjes denken.

Paradox

Authenciteit : jezelf zijn en toch passen binnen de groep

Ik ben jouw licht en ook mijn eigen licht. Samen steken wij andere lichtjes aan en verlichten we de samenleving.

Alledaagse omgangsvormen
Wij zijn van mening dat Verbindend Leiderschap niet iets nieuws is, maar gaat over alledaagse omgangsvormen van de diverse samenleving en organisaties. Deze omgangsvormen kunnen complexer zijn als het om andere doelgroepen gaat. Misvattingen ontstaan, doordat we uitgaan van wat we kennen. Om iedereen tot zijn recht te laten komen, de inclusieve organisatie, is een andere aanpak nodig. Daarbij gaat in onze beleving over daadwerkelijk de ander willen ontmoeten, de ander kunnen zien en openstaan voor de wensen en behoeften van de ander. Als organisaties daartoe bereid zijn dan hebben we het dus niet over vraagstukken van b.v. vrouwen en culturen, maar over erkenning van medewerkers.  Dat betekent een klimaat van vertrouwen en veiligheid creëren, laten zien dat verschillen herkend, erkend en geaccepteerd worden. Vaak is dat lastig vanwege de eigen blinde vlekken. Wij ondersteunen leidinggevenden in het zien van de eigen blinde vlekken en het eigen maken van de Verbindende Leiderschapsvaardigheden.

Lerend vermogen van de organisatie
Organisaties die zich verbinden met diversiteit en inclusiviteit stuiten vaak op weerstand. Niet iedereen vindt het prettig dat zaken worden veranderd. Er komt spanning aan de oppervlaktestructuur en de dieptestructuur van een organisatie. Dus spanning die direct waarneembaar is en spanning die in de onderstroom meespeelt. Bij Verbindend Leiderschap is het belangrijk dat juist deze onderstroom wordt herkend en besproken. Dus ruimte creëren om met elkaar te mogen praten over angsten, twijfels, zorgen én ook verlangens, talenten en ervaringen. De kwaliteit van de dialogen die medewerkers met elkaar aangaan is bepalend voor het lerend vermogen van de organisatie. In zo een dialoog krijgt iedereen de kans om zonder oordeel tegemoet te worden getreden.

Verbindend Leiderschap vergroot zowel de kennis als de vaardigheden van leidinggevenden en medewerkers. Beiden leren daarbij goed samen te werken. Niet ondanks de verschillen, maar dankzij de verschillen. Er is ruimte voor kwetsbaarheid, zodat talenten van medewerkers echt ontdekt en gezien worden. Zo is het mogelijk om een team  te creëren, met vrije en onafhankelijke medewerkers die durven uit te komen voor wie ze zijn.

Wij Zij & Ik geeft maatwerk ondersteuning op het gebied van Verbindend Leiderschap door trainingen, workshops en coaching.