Coaching Medewerkers

Word je eigen leider

Medewerkers worden bewust gemaakt van hun eigen reacties, houding en gedrag in relatie tot de organisatiecontext. Dit bewustzijn draagt ertoe bij dat medewerkers inzien dat de sleutel tot verandering bij henzelf ligt en dat zij hier een keuze in hebben. Medewerkers krijgen handvatten aangereikt om zelf verantwoordelijkheid te nemen en zodoende tot een concrete en heldere oplossing te komen. Hierdoor zijn zij in staat om taken beter uit te voeren en meer verantwoordelijkheid te nemen. De resultaten zijn daarbij van belang. Zingeving en de bewustwording die op gang gebracht wordt binnen de medewerker zien wij ook als resultaat.

Het effect? Nieuwe inzichten, betrokkenheid, houding en vaardigheden, een toename van professionaliteit en meer werkplezier.

Kijk voor persoonlijke ervaringen eens bij reacties.

Wij richten ons in coaching onder meer op het vergroten van zelfinzicht, empatisch vermogen, assertiviteit, zelfvertrouwen en (mis)communicatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de werkwijze van Wij Zij & Ik.