Coaching

De sleutel tot verandering ligt bij jezelf

De basis bij Coaching en Counseling is Persoonlijk Leiderschap. Vaak denken we dat het aan de ander ligt dat we niet volledig in onze kracht staan. De sleutel ligt echter altijd bij jezelf.
Bij Persoonlijk Leiderschap gaat het erom dat je mag Zijn wie je bent en jouw kwaliteiten en talenten volledig weet te benutten.Wat boeit je werkelijk, wat inspireert je en wat geeft je voldoening. Vragen die centraal staan zijn:

Wie ben ik 
Wat kan ik 
Wat wil ik 

Persoonlijk Leiderschap is zelfsturing: je wordt gestimuleerd om naar je eigen gedrag, je eigen normen en waarden, opvattingen en oordelen te kijken. Je leert om door middel van zelfreflectie je eigen handelen te analyseren en daar indien nodig anders mee om te gaan. Je zult zelf (her)ontdekken waar je kracht en passie ligt. Gewoontegedrag doorbreken we en zo nodig gaan we de persoonlijke confrontatie niet uit de weg. Er ontstaat ruimte om je innerlijke stem te horen, om te horen wat je hart je ingeeft. Door dit inzicht ben je in staat betere en heldere keuzes te maken. Je durft je eigen kracht te laten zien door uit te komen voor wie je werkelijk bent, ongeacht wat anderen ervan vinden.

Persoonlijk Leiderschap stelt je in staat om te leven en werken vanuit jouw talenten en passie, waarin je zichtbaar, met plezier en trots bijdraagt aan de missie en de doelen van jezelf en/of de organisatie. Persoonlijk leiderschap stelt je in staat om leiding te geven aan jezelf en vervolgens aan anderen.