Loopbaancoaching

Veel mensen zijn op zoek naar zichzelf en
invulling van hun leven en werk

Wij zien een toenemende vraag naar flexibiliteit in werk- en privésituaties, het vinden van inspiratie, zingeving en het stimuleren van idealen ten behoeve van de samenleving.

Met loopbaancoaching krijg je meer inzicht in en wordt je bewuster van je talenten en kwaliteiten. Je leert kritisch en bewust naar jezelf te kijken vanuit Persoonlijk Leiderschap. Onderdeel van de coaching is vaststellen wat je echte behoefte is en hoe daar invulling aan is te geven.

Dit doen we o.a. door te kijken naar de weg die je tot nu toe hebt afgelegd. Vaak zien we een verschuiving van waarden en dat cliënten kiezen voor wat ze werkelijk belangrijk vinden en waar hun passie ligt.

Kijk voor persoonlijke ervaringen eens bij reacties.

Wij richten ons in coaching onder meer op het vergroten van zelfinzicht, empatisch vermogen, assertiviteit, zelfvertrouwen en (mis)communicatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de werkwijze van Wij Zij & Ik.