Browsing Categoryweerbaarheid

Levensverhalen vol Veerkracht op 5 februari

Met het project Levensverhalen vol Veerkracht wil ik de kracht zichtbaar maken waar mensen over beschikken, maar die vaak onzichtbaar lijft. We denken dat we de enige zijn die ergens mee rondlopen of ergens mee zitten. Door het delen van levensverhalen worden anderen geïnspireerd, het draagt bij tot ontmoeting en verbinding. Als we geraakt worden door het verhaal van de ander, zitten we minder in het oordeel of angst en zijn we meer in staat om de ander te omarmen vanuit compassie. Het delen van het eigen verhaal vraagt om moed. Ik ben heel trots op de moed die Monique…

Het dubbele moraal voor de vrouw

De Billboardspeech van Madonna 2016 laat zien dat iedereen haar eigen struggles heeft in het leven. Eén van de struggles is dat vrouwen te maken hebben met het dubbele moraal van de door mannen bepaalde standaarden, waar je als vrouw aan moet voldoen.  “If you’re a girl, you have to play the game. You’re allowed to be pretty and cute and sexy. But don’t act too smart. Don’t have an opinion that’s out of line with the status quo. You are allowed to be objectified by men and dress like a slut, but don’t own your sluttiness. And do not,…

Werkstress en grenzen aangeven

Van 14 tot en met 17 november is het de week van de werkstress. Werkstress ontstaat o.a. als je niet tijdig je grenzen kan aangeven en deze worden overschreden. Ben jij in staat om tijdig je grenzen te stellen, aan te geven en te bewaken? Als je daar moeite mee hebt ben je wellicht één van de bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland die te maken heeft met een hoge werkdruk of één van de ongeveer één miljoen werknemers die het risico lopen op een burn-out. Door je grenzen eerder aan te geven hoeft het niet zo ver te komen.…

Dromen moet je met daden waar maken

Het Bureau discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden besteedde op 19 november jl. aandacht aan arbeidsmarktdiscriminatie om samen met werkgevers, onderwijs, jongeren en overige partijen informatie uitwisselen en te werken aan effectieve coalities tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Op dit soort bijeenkomsten wordt veel gesproken over de randvoorwaarden die nodig zijn om diversiteit en inclusie daadwerkelijk in de organisatie in te bedden: het hebben van een visie, concrete niet vrijblijvende doelen, verankering, opleiding van managers en hrm-ers. Er bekruipt mij elke keer een ongemakkelijk gevoel als ik dat hoor.  Wie is aanspreekbaar? In de afgelopen decennia hebben deze adviezen niet geleid…

Dromen over Verbinding, gelijkwaardigheid en dialoog

  Om de “verbinding” met anderen te behouden moeten we “uitgaan van gelijkwaardigheid en meer de dialoog met elkaar aangaan”. Verbinding, gelijkwaardigheid en dialoog, drie begrippen die veelvuldig genoemd worden in de vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. De dialoog aangaan betekent dat je openstaat voor de ander en dat het vanzelfsprekende wordt losgelaten. Vaak komt hier weerstand bij kijken. Er komt spanning die direct waar te nemen is en spanning die in de onderstroom meespeelt. Het is belangrijk dat  juist deze onderstroom wordt herkend en besproken. Het is een opgave die door de verharding en polarisatie in de maatschappij er…

Workshop Vrijheid in verbondenheid

Wil jij jezelf leren uiten, jezelf laten zien, je flexibiliteit vergroten, waardering voor wat er al is, kunnen geven aan anderen maar ook kunnen ontvangen. Als je jezelf wegcijfert of wat jij zelf wilt ondergeschikt maakt aan wat de ander wilt, lijkt dat heel nobel, maar uiteindelijk betaal je er een hoge prijs voor. Je kunt jezelf verliezen in de ander, waardoor je niet goed zelf meer weet wie je bent en wat je wilt. In het werk en in relaties kan het leiden tot problemen. Je kunt er zelfs letterlijk ziek van worden. Je werkelijk verbinden gaat niet vanuit het…

De kracht van afbreken van de muren van je burcht

Hoe kan ik beter mijn grenzen aangeven? Het was een van de centrale vragen tijdens de workshop Vrouwenkracht. Is het niet kunnen stellen van grenzen typerend voor vrouwen? Nee, vrijwel iedereen die in zijn jeugd heeft geleerd om dienstbaar te zijn en daarbij het belang van de ander boven het eigenbelang te stellen, heeft moeite met het stellen van grenzen. Omdat van vrouwen automatisch meer dienstbaarheid wordt verwacht, geldt het voor vrouwen meer dan voor mannen. Maar bij zowel mannen als vrouwen geldt dat, als je als kind niet hebt geleerd om voor je eigen grenzen te mogen staan, je…

De Kracht van Geweldloze Communicatie

Beland jij ook wel eens in woordenwisselingen waar je niet uitkomt, of lukt het je niet om duidelijk te maken wat je nu echt wilt? Dat je het gevoel hebt dat de ander je niet begrijpt, waardoor je in een strijd of conflict terecht komt. De basis voor het ontstaan van een conflict ligt meestal in de wijze van communiceren. De manier waarop mensen in conflictsituaties op elkaar reageren, vooral hun taalgebruik, leidt vaak tot een negatieve spiraal waarin irritatie, boosheid, verzet en angst de boventoon voeren. Vaak zeg je tegen de ander dat hij of zij iets moet doen, of…

Inclusief beleid gaat over waardering en erkenning

Afgelopen maanden ben ik op verschillende manieren betrokken geweest bij diversiteitsbeleid in de brede zin van het woord. Ik heb meerdere debatten en bijeenkomsten bezocht in Den Haag die gingen over ‘inclusief beleid’.  ‘Inclusief beleid’ is afgeleid van ‘inclusie’, wat de insluiting in de samenleving betekent van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Er zijn gemeentelijke, landelijke en internationale ontwikkelingen gaande die het inclusief denken de komende jaren sterker onder de aandacht willen brengen. Zo zal het huidige kabinet het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap ratificeren en treedt de…