Browsing Categoryvluchtelingen

Onderdeel zijn van een hub

Door mijn werk heb ik het voorrecht om vele prachtige mensen te ontmoeten. Mensen door wie je geraakt wordt en waar je direct een verbondenheid mee voelt. Op bevrijdingsdag, hoe toepasselijk, had ik zo een ontmoeting, met Paul Mbikayi. Paul zet zich in voor het bemiddelen van vluchtelingen naar werk vanuit het Platform Refugee Talent Hub. Hij doet dit vanuit een innerlijke drijfveer, omdat hij zelf ooit als vluchteling vanuit Kongo naar Nederland is gekomen. Om zijn huidige werk te kunnen doen heeft hij zijn baan bij een van de ministeries opgezegd. Ons gesprek ging vanaf het eerste moment de…

Workshop Migratie en Trauma

Op 24 januari heeft Wij Zij & Ik Coaching en Advies een workshop Migratie en Trauma verzorgd voor het International Organization for Migration (IOM). Het IOM ondersteund vluchtelingen bij hun vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst en integratie in Nederland. Medewerkers werken regelmatig met vluchtelingen die kampen met Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS). Tijdens de workshop is stilgestaan bij de verschillen tussen stress, trauma en PTSS, wat het in gedrag zichtbaar is en welke interculturele aspecten kunnen meespelen. Het IOM  voert het project Skills2Work uit, waarbij zij good practices onderzoekt, gericht op een passende en duurzame arbeidsintegratie. Daarom is tijdens de…

Jij hebt mijn blik op de wereld verrijkt

“Jij hebt mijn blik op de wereld verrijkt”,  was wat een collega zei tegen een deelnemer van het werkervaringsproject voor hoogopgeleide vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2015 een pilotproject gestart waarbij het vier werkervaringsplaatsen beschikbaar heeft gesteld voor hoogopgeleide, talentvolle statushouders. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met het UAF. Het UAF ondersteunt hoog opgeleide vluchtelingen bij het vinden van een passende maatschappelijke positie en droeg de kandidaten aan die deelnamen aan het werkervarings- project. Het project is inmiddels geëvalueerd en als geslaagd beoordeeld. Anjenie Madho, beleidsmedewerker, initiatiefnemer en projectleider, is geïnterviewd voor dit artikel. Iedereen verdient een gelijke…

Geef je nieuwe collega’s een welkom gevoel

Ook de Provincie Zuid Holland is gestart met een project om jongere hoogopgeleide vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) een jaar werkervaring te laten opdoen. Gelijktijdig loopt er een project om gedurende een jaar werkervaring op te doen voor afgestudeerde mbo’ers zonder werk. Het is de bedoeling om 20 statushouders en 12 mbo’ers te werven. “De werkervaringsplaatsen concurreren niet met reguliere arbeidsplekken”, zegt projectleider Jan de Ridder, “de persoon staat centraal en niet de functie.” Mensen op een werkervaringsplaats krijgen intensieve begeleiding door een mentor. De mentoren van de statushouders worden daarbij ondersteund en gecoached door het bureau Wij Zij &…

Zonder perspectief geen toekomst

Het delen van verhalen is een uitnodiging om de ander te ontmoeten. Dit doe ik door stem te geven aan verhalen die antwoord geven op de vraag: “Wie ben je, wat drijft je in het leven en wat maakt je de persoon die je bent?” Deze verhalen laten de veerkracht in de mens zien en werken verbindend. Juist in deze tijd, waar de verharding van de samenleving voelbaar is, er angst en haat wordt gezaaid ten aanzien van de ander, is het belangrijk dat we de verbondenheid met elkaar weten vast te houden. Verhalen van een ander kunnen ook een…