Browsing Categorypersoonlijk leiderschap

Krachtige vrouwen zijn

Wil jij in je kracht staan en tegelijkertijd dicht bij jezelf kunnen blijven? KRACHTIGE VROUWEN ZIJN is een reeks van 4 workshops langs de thema’s thuiskomen, ontdekken, scheppen en verbinden. Voor Vrouwen die willen ontdekken wie ze zijn, wat ze verlangen en hun innerlijke vrouwelijke kracht willen leren kennen. Tijdens de workshops leer je te verbinding maken met jouw vrouwelijke kwaliteiten, zodat je je eigen leiderschap kunt versterken van binnenuit. Wij, Christianne Wilmink en Shielta Ramautarsing hebben voor deze reeks onze krachten en zijn gebundeld. De workshops kunnen als reeks of afzonderlijk worden gevolgd. De eerste workshop vindt plaats op …

Werkstress en grenzen aangeven

Van 14 tot en met 17 november is het de week van de werkstress. Werkstress ontstaat o.a. als je niet tijdig je grenzen kan aangeven en deze worden overschreden. Ben jij in staat om tijdig je grenzen te stellen, aan te geven en te bewaken? Als je daar moeite mee hebt ben je wellicht één van de bijna 2,7 miljoen werknemers in Nederland die te maken heeft met een hoge werkdruk of één van de ongeveer één miljoen werknemers die het risico lopen op een burn-out. Door je grenzen eerder aan te geven hoeft het niet zo ver te komen.…

Jij hebt mijn blik op de wereld verrijkt

“Jij hebt mijn blik op de wereld verrijkt”,  was wat een collega zei tegen een deelnemer van het werkervaringsproject voor hoogopgeleide vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders). Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft in 2015 een pilotproject gestart waarbij het vier werkervaringsplaatsen beschikbaar heeft gesteld voor hoogopgeleide, talentvolle statushouders. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met het UAF. Het UAF ondersteunt hoog opgeleide vluchtelingen bij het vinden van een passende maatschappelijke positie en droeg de kandidaten aan die deelnamen aan het werkervarings- project. Het project is inmiddels geëvalueerd en als geslaagd beoordeeld. Anjenie Madho, beleidsmedewerker, initiatiefnemer en projectleider, is geïnterviewd voor dit artikel. Iedereen verdient een gelijke…

Geef je nieuwe collega’s een welkom gevoel

Ook de Provincie Zuid Holland is gestart met een project om jongere hoogopgeleide vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) een jaar werkervaring te laten opdoen. Gelijktijdig loopt er een project om gedurende een jaar werkervaring op te doen voor afgestudeerde mbo’ers zonder werk. Het is de bedoeling om 20 statushouders en 12 mbo’ers te werven. “De werkervaringsplaatsen concurreren niet met reguliere arbeidsplekken”, zegt projectleider Jan de Ridder, “de persoon staat centraal en niet de functie.” Mensen op een werkervaringsplaats krijgen intensieve begeleiding door een mentor. De mentoren van de statushouders worden daarbij ondersteund en gecoached door het bureau Wij Zij &…

Onderwijs schiet tekort op bewustwording en managen van jezelf

Het delen van verhalen is een uitnodiging om de ander te ontmoeten. Dit doe ik door stem te geven aan verhalen die antwoord geven op de vraag: “Wie ben je, wat drijft jou in het leven en wat maakt jou de persoon die je bent?” Deze verhalen laten de veerkracht en creativiteit in de mens zien en werken bindend en verbindend. Verhalen van een ander kunnen ook een inspiratiebron zijn om een stukje geloof, kracht en inspiratie in jezelf terug te krijgen. Dit keer deel ik het verhaal van Ram Ramsahai. Ik ontmoette Ram in zijn zaak “Jantje”. Toen ik…

Empathie maakt het verschil

De beste docenten en leiders beschikken over een groot empathisch vermogen, aldus Goleman. Het onderwijs brengt de leiders van de toekomst voort en daarmee zou het onderwijs, met name de docenten, hét verschil kunnen maken. Daniel Goleman, psycholoog en journalist, heeft onderzoek gedaan naar sociale intelligentie. In zijn bevindingen geeft hij aan dat de manier waarop de mens in zijn omgeving staat, bepalend is voor succes en de ervaring van geluk. De sleutel daarvoor is empathie. Empathie gaat over het opbouwen van duurzame relaties, iets wat steeds belangrijker wordt, anders gaan we ten onder. Empathie zetelt in de ogen en…

Workshops

Wij Zij & Ik Coaching en Advies, verzorgt naast coaching ook workshops en trainingen op maat voor organisaties. Voor de open workshops (zie link) kunt u zich aanmelden. April: Herkennen van de dynamiek van in- en uitsluiting. Opdrachtgever: School voor coaching. Lees hier het interview met Shielta Ramautarsing over dit thema. April: Handvaten voor diversiteitsbeleid afdeling HRM Opdrachtgever: Ministerie Infrastructuur en Milieu Mei:  Begeleiding medewerkers bij trauma aan managers, HRM en Arbo-arts. Opdrachtgever: Kinderopvangorganisatie in Den Haag e.o. Juni: Geweldloze Communicatie Opdrachtgever: Vrijwilligers Academie, gemeente Rijswijk

Dromen moet je met daden waar maken

Het Bureau discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden besteedde op 19 november jl. aandacht aan arbeidsmarktdiscriminatie om samen met werkgevers, onderwijs, jongeren en overige partijen informatie uitwisselen en te werken aan effectieve coalities tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Op dit soort bijeenkomsten wordt veel gesproken over de randvoorwaarden die nodig zijn om diversiteit en inclusie daadwerkelijk in de organisatie in te bedden: het hebben van een visie, concrete niet vrijblijvende doelen, verankering, opleiding van managers en hrm-ers. Er bekruipt mij elke keer een ongemakkelijk gevoel als ik dat hoor.  Wie is aanspreekbaar? In de afgelopen decennia hebben deze adviezen niet geleid…